LOGIN

OCEAN_OF_LIGHT
Forskningsprosjekter

(Fra forskningsprosjektet "Ocean of Light", Institutt for design)

Store deler av AHOs forskningsvirksomhet er sentert i eksternfinansierte forskningsprosjekter, der forskere ved AHO samarbeider med forskere ved nasjonale og internasjonale høgskoler og universiteter og store bedrifter.

Omkring halvparten av AHOs doktorander er del av slike prosjekter og arbeider med doktorgradsprosjekter knyttet til disse prosjektene.