LOGIN

Ph.d.-programmet

AHO tilbyr forskarutdanning i arkitektur, urbanisme, landskap, industri- og interaksjonsdesign og andre relevante praktisk-estetiske fag for deg som tek sikte på ein karriere innan utdanning og forsking, eller som ynskjer å bruke den kunnskapen ei forskarutdanning gir i det praktiske arbeidet ditt.

Ledige ph.d.-stillingar vert annonsert her. 
 • Ph.d-programmet ved AHO

  Forskarutdanninga ved AHO er organisert som eit ph.d.-program med ein obligatorisk forskarskole. Les meir om programmet her.

 • Disputasar

  Gjennomførte disputasar ved ph.d-programmet.

 
 • Forskarskolen

  Forskarskolen er eit obligatorisk program med undervisning og forskaropplæring for studentar som skal skrive doktorgradsavhandling ved AHO.

 • Doktorgradsprosjekt

  Her finn du eit oppdatert oversyn over pågåande doktorgradsprosjekt ved AHO.

 

Fakta om forskarutdanninga

 • Tre år på fulltid
 • Forskarskole/opplæringsdel på 45 studiepoeng og ei vitskapleg avhandling
 • Blir avslutta med offentleg prøveforelesning og disputas
 • Diplom vert tildelt etter kreering av AHOs styre 
 • Det er for tida omtrent 45 doktorandar på ph.d.-programmet

 Her kan du lese ph.d.-forskrifta.