LOGIN

Mail-problematikk

Mye viktig informasjon og kommunikasjon på skolen foregår via mailsystemet. Men vi får også mye informasjon per mail som ikke er så viktig. Dette fører til at viktig informasjon er vanskelig å skille ut, man bruker mye tid på å sjekke mail, og noen gir også opp å lese mailen sin.

SAHO jobber nå med saken og håper vi kan løse problematikken rundt dette. Hvordan mener du mailsystemet skal brukes?

Send en mail til SAHO@aho.no

Oppdatering 2012: Skolen har ansatt to nye iinformajsonsavdelingen
sin som skal jobbe med å rydde opp i systemet.

SAHO har meldt ifra om mailproblematikken og det skal bli tatt tak
i når den tid kommer. Fremdeles tar vi imot forlag på mail.

Publisert: 30.04.2010