LOGIN

patar

På|tår

Første måndag i månaden, klokka tolv i kantina.

På|tår er ei tverrfagleg forelesningsrekke som skal gi oss innsikt og inspirasjon. Første måndag i månaden, klokka tolv i kantina vil nokon presentere eit innlegg.

Har du ein god ide om kven som burde kome til oss? Ta kontakt med SAHO på saho@aho.no