LOGIN

Studentrepresentanter

Her er listen over studentrepresentantene
valgt for skoleåret 2012/2013

Here's the list over student representatives
chosen for the schoolyear of 2012/2013

 

Leder:
Nina Helene Gjersøe - Leder
Nina Helene Gjersøe

Nestleder:
Sara
Sarah Rønning Hansen

Kasserer:
kosha
Kosha Ahmadi

PR-sjef:
Jane Pernille Landa Hansen - PR-sjef og Hovedtillitsvalgt
Jane Pernille L. Hansen
(også hovedtillitsvalgt)

Instituttrep. ARK:
Victoria Amundsen - Instituttrepresentant Arkitektur
Victoria Amundsen

Instituttrep IDE:
Martin Marvelous Boldvik - Instituttrepresentant Industridesign
Martin Marvelous Boldvik

Instituttrep FTH:
Ribekka Beitveit - Instituttrepresentant - Form Teori og Historie
Ribekka Beitveit

Instituttrep Urbanisme:
Markus Domaas Lindahl - Instituttrepresentant Urbanisme
Markus Domaas Lindahl

Styrerep. IDE:
Ask Helseth - Styremedlem Industridesign
Ask Helseth

Styrerep. ARK:
Hanna Petersson

Opptakskomité:
Morten H. Evensmo - Opptakskomité Industridesign
IDE: Morten H.Evensmo
ARK: Pernille Heilmann Lien

Utvekslingsrepresentant:
Sajedeh Ahi

LMU-representant:
Kathrine Atterås Galtung - Lærings- og  Miljøutvalget
Kathrine Atterås Galtung
Maria Årthun - Lærings- og  Miljøutvalget
Maria Årthun

Undervisningsutvalget:
Markus Domaas Lindahl (Instituttrep. Urbanisme)
Martin Marvelous Boldvik (Instituttrep. IDE)
Victoria Amundsen (Instituttrep. ARK)
Kosha Ahmadi (Kasserer)

Hovedtillitsvalgt:

Jane Pernille Landa Hansen
(også PR-sjef)