LOGIN

saho_logo_310

Om SAHO

Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (SAHO) er et organ for studenter, drevet av studenter. For mange studenter blir skolen et hjem, på godt og vondt. Hvordan kan studentene involvere seg i utdanningen og skolemiljøet sitt?

AHO er en skole som trenger mange små deler for at hele maskineriet skal fungere. Her tilbringes det mye tid for både ansatte og studenter. Det faller et ansvar på SAHO ovenfor medelever om å informere, inkludere og bevisstgjøre hverandre på hvilke muligheter studentene har. Ikke bare skal vi sikre studiekvaliteten på utdanningene vi tar, vi har også et ansvar ovenfor hverdagen på skolen. 

Studentmassen vår er mangfoldig og sammensatt, det er også våre oppgaver:

- Vi har mange ulike verv, og representantene fra SAHO sitter i alle råd og utvalg ved skolen. Slik er vi med på å delta i avgjørelser som valg av ny rektor, hvordan opptaksprøvene skal være, hva kan man gjøre for å bedre luften på tegnesalene og lignende.

- Vi støtter ulike studentinitiativer som blant annet magasiner, konkurranser, fadderuke og workshops.

- Hvert semester arrangerer vi i samarbeid med puben diplomfest for avgangsstudentene.

- Vi deler ut ”Studentenes hederspris” til en av de ansatte ved den årlige julefesten på skolen.

- I noen tilfeller kan vi hjelpe studenter i konflikter med skolen.

- Når adventstiden kommer krypende deler vi ut gløgg til tørste elever og ansatte, og når våren blomstrer så liker vi å dele ut is i varmen.

-  I fjor satte vi i gang et gratis yogatilbud for alle på skolen, åpent for alle studenter og ansatte.

- Tidligere år har vi arrangert PåTår, som er forelesninger med tematikk fra andre fagfelter enn design og arkitektur, med servering av en liten kaffetår.

Alt dette takket være engasjerte elever som vil være med på å styrke fellesskapet!

Det er viktig at alle er klar over hva SAHO er, hva vi gjør og hva vi er i stand til. En er selv nødt til å legge føringer for hvordan studietiden skal bli. AHO er en eliteskole, vi er privilegerte og ressurssterke studenter. Vær bevisst på hverdagen, bli med å ta del i den!

Klikk her for å lese om årets valg

Lurer du på noe? Send oss en mail! saho@aho.no