LOGIN

Studentutvalget ved AHO

Studentutvalget ved AHO (SAHO) er et organ for studentene, drevet av studentene. Representanter fra SAHO finnes i alle strategiske råd og utvalg ved skolen, og studentene har slik mulighet til å påvirke alle saker som angår skolen og studentene, praktisk eller sosialt. Nye representanter til studentutvalget velges hver høst, og det arrangeres allmøter der alle studenter ved skolen kan delta.

SAHO bevilges penger fra skolen, i tillegg til egne midler og ekstern støtte. I tillegg til drift av SAHO brukes midlene til å støtte studentaktiviteter.

SAHO kan hjelpe enkeltstudenter i konflikter med skolen, gjennom veiledning, skriftlige henvendelser og deltakelse på møter.

Mailen til Studentutvalget ved AHO (SAHO) er saho@aho.no