LOGIN

Gr%c3%b8nli_juni2013-(16)_720
Studier

ii 
  • Studietilbud

    AHO tilbyr masterstudier i arkitektur, design og landskapsarkitektur, samt videreutdanning innenfor arkitekturvern og urbanisme.

  • Opptak

    Slik søker du opptak ved AHO.
 
  • Om AHO

    Om høgskolen som organisasjon.

 
  • For studenter

    Studieplaner, nyheter og praktisk informasjon om studiehverdagen til studenter ved AHO.

  • SAHO

    Studentutvalget ved AHO. Informasjon om det sosiale liv og studentvelferd ved skolen.