LOGIN

Gr%c3%b8nli_juni2013-(16)_720
Studier

ii 
 • Studietilbud

  AHO tilbyr masterstudier i arkitektur, design og landskapsarkitektur, samt videreutdanning innenfor arkitekturvern og urbanisme.

 • Opptak

  Slik søker du opptak ved AHO.
 
 • Om AHO

  Om høgskolen som organisasjon.

 
 • For studenter

  Studieplaner, nyheter og praktisk informasjon om studiehverdagen til studenter ved AHO.

 • SAHO

  Studentutvalget ved AHO. Informasjon om det sosiale liv og studentvelferd ved skolen.