LOGIN

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om en rekke praktiske forhold knyttet til studiehverdagen ved AHO. Studieadministrasjonen kan hjelpe deg videre om du ikke finner svar her. 
 
  • Portfolio

    Veiledning til laging av portfolio i grunnundervisningen
 
  • Diploma Supplement

    Alle uteksaminerte studenter får et forklarende engelsk supplement vedlagt vitnemålet