LOGIN

Karakterutskrift og studiebekreftelse

Trenger du bekreftelse på at du er student?

Semesterkort
For å få studentrabatt på kollektivtransport, kunne trene i SiOs treningsanlegg osv. er det en tilstrekkelig bekreftelse å vise frem sitt semesterkort samt legitimasjon.

Semesterkortet kan hentes i Servicetorget i studieadministrasjonen i begynnelsen av hvert semester, men husk at du må først ha betalt semesteravgiften og registrert deg i Studentweb. Semesterkortet er gyldig en måned ut i neste semester.

Karakterutskrift
I noen tilfeller trenger du bekreftelse på dine studier i form av en karakterutskrift.

I Studentweb finner du en oversikt over hvilke kurs/emner du har bestått så langt i studiet. Denne kan du skrive ut og vise frem dersom anledningen er mindre formell.

Trenger du en formell, underskrevet og stemplet karakterutskrift kan du be om dette via studieinfo@aho.no eller ved å henvende deg til Servicetorget i studieadministrasjonen. Spesifiser om du trenger norsk eller engelsk utskrift.

Annen bekreftelse
I noen tilfeller hender det at du vil trenge en ytterligere bekreftelse på at du har fått opptak til eller er student ved AHO, eller på hvor mange semestre du har igjen av studiene dine.

For å få dette, henvend deg til studieinfo@aho.no eller til Servicetorget i studieadministrasjonen. Spesifiser gjerne hvem vi skal adressere bekreftelsen til, og om den skal være på engelsk eller norsk. Normalt vil vi kunne gi deg en slik bekreftelse til neste dag.

Tidligere student ved AHO eller industridesign ved SHKS
Som uteksaminert er diplomet med medfølgende Diploma Supplement den formelle bekreftelsen på din utdannelse. Du kan ikke få en ny original av dette dokumentet, men vi kan skrive en bekreftelse på at diplomet er oppnådd og tidligere utsendt.

Henvend deg til studieinfo@aho.no, og husk å spesifisere type utdanning og hvilket år du ble uteksaminert. En slik bekreftelse medfører et gebyr på 200 kr.