LOGIN

Kursregistrering

Studentweb er åpen for kursregistreringer til og med 11. mai 2015

Du skal melde deg opp til (grunnundervisningen), eller prioritere mellom kurs (masternivå) for høstsemesteret 2015.

Oppmeldingen skjer gjennom Studentweb under Registreringer. Dette skjer i to faser:

For studenter i grunnundervisningen (1.-3. år) 
I grunnundervisningen er alle kurs obligatoriske. Du skal melde deg opp til det du skal ta i henhold til din studieprogresjon, høst og vår. Har du avvik i studieprogresjonen må du ta kontakt med studieadministrasjonen.

Hvert semester er 30 studiepoeng. Husk å lagre/godkjenne planen når du har registrert kurs.

For studenter på masternivå (4.-5. år MA Arkitektur og MA Design, samt 2. år MA Landskapsarkitektur) 
Masterstudenter skal registrer tre kurs i prioritert rekkefølge (prioritet 1, 2, 3). Dette gjelder både studiokurs (24 studiepoeng) og fordypningskurs (6 studiepoeng). Husk å lagre/godkjenne planen når du har registrert kurs!

Tildeling av plasser på kurs (masternivå)

Plasser på kurs fordeles etter ansiennitet mellom de som har meldt seg opp innen fristen. AHO har også mulighet til å tildele plass der særskilte omstendigheter gjør dette nødvendig. 

Vi gjør oppmerksom på at snittkarakter fra grunnundervisningen vil være grunnlag for rangering mellom studenter i 6. semester som søker opptak til kurs på masternivå.

Informasjon om hvilke kurs du har fått plass på finner du i Studentweb når  opptaket er klart. Så lenge opptaket pågår, vil tilgangen til Utdanningsplanen være stengt.