LOGIN

Type aktivitet

09 mai 2014

Presentasjon av studiokurs på masternivå ved AHO 2014-2015. Grunnkursene presenteres ikke.

480_fasade.jpg
 
26- mai 2014 27 mai 2014

Presentasjon og gjennomgang av vårens diplomoppgaver. Åpent for publikum. -Arkitektur: 26. og 27.mai i Store auditorium -Industridesign: 26 og 27. mai i Croquissalen -Landskapsarkitektur: 26. eller...

 
28 mai 2014

Diplomseremoni med formell overrekkelse av diplom og tildeling av grad til de uteksaminerte diplomkandidatene ved AHO. Taler, musikalsk underholdning og servering står på programmet. Venner og...