LOGIN

Type aktivitet

13 aug 2014

Alle studenter på siste semester som skal begynne på diplomoppgave starter 13. august kl.11. Det vil bli informasjon om diplom, regler og frister for semesteret.

 
18 aug 2014

Studenter som ikke er nye ved AHO eller diplomstudenter, har semesterstart mandag 18. august kl. 10. Følg med for mer informasjon.

 
20 aug 2014

Oppstart for alle nye studenter på første år. Hvis du ikke er ny student, se diplomstudenter og semesterstart for øvrige studenter.

 
06- okt 2014 10 okt 2014