LOGIN

Studienyheter 
 
 

Informasjon fra SiO

Nytt fra Lånekassen

  • Stabile fastrenter i Lånekassen

    Fra 1. mai vil fastrentesatsene på studielånet være på 2,771 prosent for tre år, 3,162 prosent for fem år og 3,844 prosent for ti års bindingstid.

  • Husk søknadsfristen 15. mars

    Fristen for å søke om stipend og lån for vårsemesteret 2014 er 15. mars. Det er også fristen for å melde fra om endringer.

  • Flere studenter får redusert stipend

    41 700 studenter får gjort om en del av eller hele stipendet til lån fordi de hadde for høy inntekt, formue eller trygd i 2012. Det er 2 100 flere enn året før.