LOGIN

Studienyheter


  • Designdagen (17.03.2015) 15. april er det igjen tid for Designdagen, Nordens største og viktigste fagdag om design og innovasjon!
  • Diplomprosjekter 2014 (22.01.2015)
  • Semesterstart høst 2014 (11.08.2014) Sommerferien er over og det er tid for et nytt studieår på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Vi håper nye og gamle studenter er klare for høsten på AHO!
  • ER DU FORNØYD MED KANTINA PÅ AHO? (30.05.2014) SIO ønsker å forbedre tilbudet i AHO-kantina, og inviterer alle studenter og ansatte til å si sin mening. Klikk her for å besvare en kort undersøkelse om kantina. Det er viktig at så mange som muli...
  • Sterke søkertall til AHO (25.04.2014) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har mottatt 2400 søknader til 90 studieplasser.

 
 
 

Informasjon fra SiO

Nytt fra Lånekassen