LOGIN

Opptak til AHO

AHO tar opp studenter på flere nivå. Studenter kan søke opptak til det 5 1/2 -årige masterstudiet i arkitektur og det 5-årige masterstudiet i design. AHO tar opp studenter til det 2-årige masterprogrammet i landskapsarkitektur både i Oslo og Tromsø. Det er også egne opptak til de avsluttende 2 eller 2 1/2 årene i master i design og arkitektur. 
  • Gjestestudier

    Studenter fra institusjoner som ikke har utvekslingsavtale med AHO kan søke opptak som gjestestudenter.

 
 
  • Utveksling til AHO

    Informasjon om AHOs utvekslingsavtaler, blant annet gjennom Erasmus- og Nordplus-nettverkene.