LOGIN

Opptak til Master i landskapsarkitektur

Studenter som har fullført bachelor eller tilsvarende utdanning innen landskapsarkitektur ved en annen institusjon kan søke om opptak til masterstudiet ved AHO.

Todelt søknadsprosess:

1. Registrer søknaden og last opp vedlegg i Søknadsweb

Alle søknader må registreres gjennom den digitale portalen Søknadsweb. Søknadsweb er åpen for søknader fra kl.16.00 den 2. februar 2015 og stenger 1. april 2015.  

Følgende vedlegg må lastes opp til søknaden:

Dersom du fullfører bachelorgrad senere i semesteret, må du laste opp dokumentasjon på semestrene du har bestått innen 1. april i form av karakterutskrift fra lærestedet.

Vennligst last opp dokumentene i pdf- eller jpeg-format. Maksimal filstørrelse per vedlegg er 15 MB.

Vær oppmerksom på at det ikke vil være mulig å registrere søknader etter 1. april 2015 kl 23.59 norsk tid.

2. Ettersend papirbasert portfolio

Krav til portfolio:

  • Portfolioen skal inneholde landskapsarkitektoniske prosjekter, CV og motivasjonsbrev for studiet
  • Portfolioen må ikke være større enn A3-format
  • Merk portfolioens forside med navn
  • Sendingen med portfolio må være poststemplet senest 1. april 2015

Postadresse:
Arkitektur og designhøgskolen i Oslo
Studieadministrasjonen
Postboks 6768 St Olavs plass
N-0130 Oslo
NORGE

Leveringsadresse for budservice: Maridalsveien 29, 0175 Oslo

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Svar på søknad
Alle søknader behandles etter søknadsfristen 1. april. Resultatet av opptaket vil være klart fra midten av mai. Fra 15. mai du kan logge inn i Søknadsweb for å sjekke status for din søknad.

AHO returnerer ikke portfolioer
Søkere som ønsker å få tilbake portfolioen etter opptaket kan hente den på AHO i perioden midten av mai til 1. august 2015. 

Publisert: 01.02.2011