LOGIN

Hvordan kan jeg forberede meg?

AHO får mange spørsmål om hvordan man kan forberede seg til opptaksprøvene.

Først og fremst anbefaler vi deg å ta en titt på tidligere opptaksprøver. Les igjennom, skissèr noen enkle løsninger og vurder hvilke av oppgavene du føler deg svakest på. Dette kan gi deg en ide om hvilke felt du bør forbedre deg på.

Et annet generelt råd vi gir alle som spør, er tegnetrening. Gode tegnekunnskaper er ikke et absolutt krav, men letter arbeidet med opptaksprøvene og senere i studiet. At du er sikker på din egen strek vil hjelpe deg til å få frem det du ønsker med tegningen.