LOGIN

Opptak til masternivå arkitektur

Studenter som har fullført bachelor eller tilsvarende utdanning av minst 3 års varighet i arkitektur, kan søke om opptak direkte til masternivå (4. år) av studieprogrammet Master i arkitektur ved AHO.

Todelt søknadsprosess:

1. Registrer søknaden og last opp vedlegg i Søknadsweb

Alle søknader må registreres digitalt i portalen Søknadsweb. Søknadsweb er åpen for søknader fra kl.16.00 den 2. februar 2015 og stenger 1. april 2015.

Følgende vedlegg må lastes opp til søknaden:

Dersom du fullfører bachelorgrad senere i semesteret, må du laste opp dokumentasjon på semestrene du har bestått innen 1. april i form av karakterutskrift fra lærestedet.

Vennligst last opp dokumentene i pdf- eller jpeg-format. Maksimal filstørrelse per vedlegg er 15 MB.

Vær oppmerksom på at det ikke vil være mulig å registrere søknader etter 1. april 2015 kl 23.59 norsk tid.

2. Ettersend papirbasert portfolio

Portfolioen må ikke være større enn A3-format. Vennligst merk portfolioens forside med navn.

Sendingen med portfolio må være poststemplet senest 1. april 2015.

Postadresse:
Arkitektur og designhøgskolen i Oslo
Studieadministrasjonen
Postboks 6768 St Olavs plass
N-0130 Oslo
NORGE

Leveringsadresse for budservice: Maridalsveien 29, 0175 Oslo

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Svar på søknad
Alle søknader behandles etter søknadsfristen 1. april. Resultatet av opptaket vil være klart i midten av mai. Fra 15. mai kan du logge inn i Søknadsweb for å sjekke status for din søknad.

AHO returnerer ikke portfolioer
Søkere som ønsker å få tilbake portfolioen etter opptaket kan hente den på AHO i perioden 15. mai - 1. august 2015.