LOGIN

Studieadministrasjonen

Studieadministrasjonen holder til i tredje etasje. Vi hjelper deg med praktisk informasjon
og tilrettelegger for at din studiehverdag skal være så enkel og forutsigbar som mulig.

Dine rettigheter og plikter som student (Studiekvalitetssystemet)

Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl 10.00 - 15.00
Onsdag stengt.

Tlf. : 22 99 70 27
E-post: studieinfo@aho.no
Faks: 22 99 71 89

 

ANSATTE

 

 

Berit Skjærvold
studiesjef
+47 22 99 70 20 berit.skjaervold@adm.aho.no

 

Martin Seglen Baadshaug
førstekonsulent
+47 22 99 70 46 martin.seglen.baadshaug@adm.aho.no
Utvekslingskoordinator, studentservice

   
 

Siv Svanåsbakken
førstekonsulent
+47 22 99 70 22 siv.svanasbakken@adm.aho.no
Opptaksansvarlig 1. år, Studentweb, kurs- og semesterregistreringer, permisjoner, Lånekassen, FS-koordinator

Elisabeth Mari Havig
førstekonsulent
i permisjon
   
   

Tove Carlsen
førstekonsulent
+47 22 99 70 24/ +47 22 99 70 27 tove.carlsen@adm.aho.no
Diplom, generell studentservice

  

Torunn Amundsen
førstekonsulent
+47 22 99 70 21 torunn.amundsen@adm.aho.no
Eksamen, sykemeldinger og utsatt innlevering, klage på sensur, studieprogresjon

 

   

Inger Lise Syversen
seniorrådgiver
+47 22 99 70 24 inger.lise.syversen@adm.aho.no  
Koordinator for etter- og videreutdanning/erfaringsbaserte mastergrader