LOGIN

master_landskap

Aud Stine Askje: Reisens landskap

Etter- og videreutdanning

AHO har flere tilbud innen deltidsbasert etter- og videreutdanning (EVU). Her kan du lese om de ulike erfaringsbaserte masterprogrammene.