LOGIN

Videreutdanning i arkitektonisk kulturarv

Nordisk master i arkitektonisk kulturarv – NORDMAK - henvender seg til arkitekter og andre med minimum 5 års praksis innenfor fagfeltet enten i det offentlige eller det private.

Den felles nordiske etterutdanningsmasteren NORDMAK startet opp i 2007 og er et samarbeide mellom:

  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo,
  • Arkitektskolen i Aarhus,
  • Kunstakademiets Arkitektskole, København,
  • Gøteborgs Universitet i samarbeide med Chalmers Tekniska Høgskola, Kungliga Tekniska Høgskolan og Høgskolan på Gotland.
  • Helsingfors Tekniska Høgskolan

Sekretariatet for utdannelsen er ved Arkitektskolen i Århus.

Hele åtti prosent av dagens byggeoppgaver er inngrep i den eksisterende bygningsmassen. Kjennskap til den arkitektoniske kulturarvs verdier er en vesentlig forutsetning for kvalifiserte løsninger.NORDMAK skal sikre nødvendig lederkompetanse innenfor dette feltet og bygge opp et faglig nordisk nettverk.

Se også vedlagte brosjyre.

Ytterligere opplysninger om NORDMAK kan fåes følgende steder:

  • På hjemmesiden WWW.aarch.dk/efteruddannelsen/,
  • ved henvendelse til Sidsel Tefre, Efteruddannelsen-Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20, DK-8000 Århus C.Tlf: 0045 89 36 00 00.
  • Ved  henvendelse til Kolbjørn Nesje Nybø, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29, 0130 Oslo. Tlf. 22 99 70 00 / 90 89 1234