Språk

Aktuelt

Vil du vite mer om AHOs studier?
Registrer deg og få informasjon om opptak til arkitektur, design og landskapsarkitektur.

Universell utforming er mer enn regler og normer

Begrepet universell utforming oppfattes gjerne som myndighetenes strategi for å oppnå et likestilt samfunn uten fysiske hindringer. En ny avhandling ved AHO viser at det også kan forstås som praktisk kunnskap eller en bestemt type «know how» utviklet gjennom arkitektenes konkrete prosjekter.

Ledige stillinger

AHO søker: stipendiater, universitetslektor og førsteamanuensis/professor.