Languages

Kurslister / course lists autumn 2017

Kurslister / course lists autumn 2017

(English below)

I moodle (https://moodle4.aho.no/moodle/course/view.php?id=182) ligger nå foreløpige kurslister for studio og fordypningsfagene + diplom og pre-diplom. Dette er lister som vil endre seg frem mot semesterstart grunnet at studenter tar permisjon, drar på utveksling og bytter kurs. Foreløpig er det kun navn og studieprogram som finnes i listene.
 
Du logger inn i Moodle med ditt eget brukernavn og passord. Passordet for å få tilgang til kurslistene er kurs.2017
 
Studentene har fått beskjed om å melde seg til eksamen så fort som mulig, noe som da vil føre til at de blir knyttet til maillistene for fagene. Det er kun studentene som har meldt seg til eksamen som vil få mail om dere bruker maillistene (med kurskoder). Jeg vil forsøke å oppdatere listene en gang i uken frem mot sommeren, og så jevnlig i august. Utvekslingsstudenter og nye masterstudenter er ennå ikke i mailsystemet vårt, og vil kun nås på deres privat mailadresser. De kan dere få ved forespørsel.  
 
En oversikt over studenter på Grunnkurs er også tilgjengelig på moodle.
 
Dere som ikke har tilgang til Moodle kan kontakte Reier for lister.  
 

In Moodle (https://moodle4.aho.no/moodle/course/view.php?id=182) you will find list of students participating in studio and elective courses + Diploma and Pre-diploma. The students in each course will probably change until semester start because of leave of absence, exchange studies and changing of courses.
 
You log into moodle with your own username and password, and to get access to the lists type in the password kurs.2017
 
The students have been told to sign up for the exam and it is only the students who have done this that will be included in the mailing lists for each course (the course code mail). More updated lists will be published just before the summer and when the new semester starts in August. New master students and exchange students are not in our mail system yet, but when they sign up for the exam they will give us their private mail and it will be possible to contact them also.
 
Lists of Bachelor courses is also published
 
Any questions can be directed to Reier