Languages

AHO på topp i trivsel

AHO på topp i trivsel

AHOs studenter er blant de mest fornøyde i landet, viser tallene fra Studiebarometeret 2016.
Nesten 30 000 studenter fra høgskoler og universiteter i hele landet har deltatt i undersøkelsen, og gitt uttrykk for hva de mener er bra og hvor det er rom for forbedringer. 

Studentene i utdanningstypene politi, arkitektur, kunst, hist-fil og språk er mest tilfreds. AHO scorer 4.5 av 5 på tilfredshet.

En annerledes utdanningsstruktur

Arkitektstudent Ingvild Høystad Stavem sier til studentavisa Universitas at skolen skiller seg ut fordi utdanningsstrukturen er annerledes. Hun mener kommunikasjon er en av grunnene til at studentene ved AHO er fornøyde med lærestedet.

– Grunnen til at vi trives så godt er ikke fordi vi har en haug med linjeforeninger å gå til etter lesingen, for det har vi ikke. Vi er en veldig åpen skole, og vi er veldig opptatt av å snakke sammen. Hele kullet på design og arkitektur sitter sammen i et åpent landskap. Pausene blir ofte brukt til å se på og diskutere andres arbeid. Det er med på å bygge selvtillit, sier Stavem. Les mer

Jobber mye

Som de siste årene viser rapporten at arkitekturstudenter bruker mest tid på studiene. Studentene bruker i gjennomsnitt hele 49 timer i uka på faglige aktiviteter. Odontologistudenter bruker også 49 timer på skolearbeid, og videre følger politi-, medisin- og kunststudenter. De fem utdanningstypene med lavest rapportert faglig tidsbruk er under 30 timer i uken.

Internasjonalt arbeid                    

AHO er også på topp 3 når det gjelder internasjonalisering, rett bak geologi- og geografistudenter. Nederst havner politi, grunnskole, sykepleie, yrkesfaglærer og barnehage.
 

 
0

Studiebarometeret 

Studiebarometeret.no viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Data bygger på en nasjonal spørreundersøkelse. Studiebarometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT. Undersøkelsen går årlig ut til 2. års bachelorstudenter, til 2. års masterstudenter og til 2. og 5. års studenter på mastergradsutdanninger som er fem år eller lengre. NOKUT.NO