Languages

Master i landskapsarkitektur AHO/UIT (5 år)

​UiT Norges arktiske universitet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tilbyr en 5-årig felles mastergradsutdanning i landskapsarkitektur.  

Studieprogrammet er et femårig integrert studium. Studentene starter sin utdanning ved AHO hvor de følger et treårig studieforløp med obligatoriske emner. I sjette semester legges det opp til studio/feltarbeid utenfor studiestedet. De to siste årene er studiestedet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

En landskapsarkitekt skal være en dyktig formgiver som kan operere innenfor rammene av en bærekraftig samfunnsutvikling. Som landskapsarkitekt skal du kunne beherske landskapsarkitekturens materialer, metoder og verktøy, og bidra både i praksis, kunstnerisk og vitenskapelig til utvikling av faget.

Master i landskapsarkitektur tar utgangspunkt i det lokale for å etablere et globalt laboratorium som legger særlig vekt på nordlige forhold. Naturskapte og menneskeskapte endringer påvirker både samfunn og økosystem i nord. Studiet har som mål å gjøre undersøkelser i, og produsere ny kunnskap om hvordan vi kan beskytte, formgi og videreutvikle spesielt sårbare landskap innenfor samfunn i endring.

Studiet er bygd opp omkring tre hovedstammer:
  • Form: den kunstneriske dimensjonen i landskapsarkitekturen
  • Systemer: naturlige og menneskeskapte systemer
  • Fellesrom: offentlige og allmenne rom


Se video om det nye studiet her

 

 

Frister
1. april: Opptaksprøve 1 her
15. april: Søknadsfrist Samordna Opptak 
25. april: Innlevering Opptaksprøve 1
22. og 23. juni: Opptaksprøve 2 på AHO

Ved spørsmål om opptak, kontakt opptak@aho.no

Se også: 
FAQ - Ofte stilte spørsmål
Søk master på AHO