Languages

- Hva er smarte byer? spør AHO på årets arkitekturfilmfestival i Haugesund

- Hva er smarte byer? spør AHO på årets arkitekturfilmfestival i Haugesund

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo både deltar og er med på å arrangere Norwegian ArchFest 2018 som åpner søndag. 

Arkitekturfilmfestivalen som i år har fått tittelen Smart as(s) City er er en festival under Den norske filmfestival i samme by. I år utforsker de forholdet mellom mennesket og maskin, byer og teknologi, fremtidsoptimisme og dystopi, og algoritmer og kunnskap om mennesket.
 
«Hvordan ivaretas humanismen og menneskeverdet i møte med binære koder? Finnes det grenser for hva maskiner og kunstig intelligens kan erstatte? Hvordan vil og har digitalisering og kunstig intelligens påvirket byene våre? Blir de mer eller mindre humane?» er blant spørsmålene som stilles.
 
Festivalen kombinerer film, fag og fest og bringer sammen arkitekter, samfunnsplanleggere, politikere, privat næringsliv, studenter, akademia og samfunnsinteresserte for å diskutere hva som er smart byutvikling.

I tillegg til å være med på å arrangere festivalen i samarbeid med Den norske filmfestival, Haugesund kommune, Høgskulen på Vestlandet og lokale arkitektur- og designkontor, presenterer Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) boka «Hvor smart?». Hva er smarte byer i Norge? Hva vil netthandel bety for bysentra i norske småbyer? Hvordan påvirker sosiale medier bylivet i små og store byer? Hva betyr nye digitale verktøy for medvirkning i planleggingen av byområder?
 
Dette er spørsmål studentene på Videreutdanningsmasteren i urbanisme på AHO undersøker i boka. Studentene er erfarne planleggere, arkitekter, eiendomsutviklere, bydelsrådgivere og byutviklere og har gjennomført konkrete studier om muligheter og utfordringer digitale tjenester gir i små og store byer i Norge.


hvor_smart.jpg