Languages

Ny søknadsrekord til AHO!

Ny søknadsrekord til AHO!

Opptakstallene for 2019 har kommet og viser at AHO nok en gang setter rekord i antall søkere. 
Totalt mottok skolen 3473 søknader, noe som er en økning på 3% fra 2018. 1228 av disse søknadene var merket som førstevalg, noe som er en økning på 7,5% fra fjoråret.

Mange av søkerne har AHO som førstevalg og særlig innen design har det vært en økning på nærmere 22% i forhold til 2018. Førstevalgstallene for arkitektur går opp med 6% mens det er status quo for landskapsarkitektur. At design er en fremtidsrettet og engasjerende studie har vi visst lenge, og tallene for 2019 understreker dette.

«Dette er svært gode tall som viser at AHO er en av de foretrukne arkitektur-, landskap og designhøgskoler i landet», sier seksjonssjef for utdanning, forskning og formidling Ulrika Herlofsen.

AHO er en liten og spesialisert vitenskapelig høgskole som er høyt anerkjent både nasjonalt og internasjonalt, og oppnår topprangeringer innen flere områder. Dette gir også utslag i gode søkertall, år etter år. Men det er minst like viktig at studentene våre også topper nasjonale målinger innen studietilfredshet.

AHO gleder seg til å immatrikulere de nye studentene 16. august, og ta fatt på et nytt og spennende studieår hos vår meget attraktive skole.
0