fbpx Et liv viet til arkitektur | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Et liv viet til arkitektur

Per Olaf Fjeld med kanselisjef Mette Tverli, som overrakte St. Olavs Orden

Et liv viet til arkitektur

Per Olaf Fjeld ble mandag utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, for hans innsats for norsk arkitektur.

Arkitekt og Professor Emeritus Per Olaf Fjeld har undervist AHO-studenter i 45 år og er kjent for sin pedagogiske tilnærming og unike formidlingsevner. Han har vært med på å forme flere generasjoner med arkitekter via sine engasjement på AHO, forelesninger verden over og ellers i hans profesjonelle karriere.

Setter spor

– Det er med stor glede og beundring jeg gratulerer deg, en velfortjent utmerkelse for å ha viet hele ditt liv til arkitekturen. Du har bidratt til å løfte AHO og Osloskolen i norsk arkitektur, sa rektor Ole Gustavsen til sin tidligere diplomveileder.

– Ditt bidrag til AHOs pedagogiske profil er betydelig, men det er kanskje som lærer og veileder for unge nysgjerrige studenter du har satt tydeligst spor. Din tilnærming til arkitektur som fag og din åpne og alltid intense utforskningstrang har vært en drivkraft i din formidling, undervisning, i din egen praksis og forskning, sa Gustavsen.

En dypere forståelse

Fjeld har i over 20 år vært ansvarlig for Studio B3. Et AHO-studio som er internasjonalt anerkjent, ettertraktet og omtalt for sin enestående pedagogiske innfallsvinkel, der søken etter arkitektonisk innhold og en dypere forståelse av arkitektens autonome kapasitet har vært en avgjørende drivkraft.

Leder for institutt for arkitektur Thomas McQuillan ønsket i sin tale å snakke om denne dype forståelsen av arkitektur, som han mener er Fjelds største kvalitet som fagperson.

– Du ser arkitekturen fra innsiden. Du bebor den. Og det er en sjelden egenskap. De fleste ser på arkitekturen fra utsiden, der alle andre er. De floker seg sammen med de andre, og prøver å bli enig med omverdenen om hva arkitekturen handler om. De fleste tør ikke å gå inn. Det er tross alt mystisk der inne, sa McQuillan.

Beveget Ridder

Det var en rørt og stolt Per Olaf Fjeld som ble tildelt sin orden i går. Han takket sin kone, sin familie, gode kolleger og tidligere studenter for at de har vært med på hans reise i arkitekturens verden.

I hans undervisning er mennesket i fokus.

– Jeg har vært opptatt av å kjenne mennesket. Kjenner jeg deg? Dette spørsmålet er mer enn en overfladisk samtale. For i spørsmålet ligger også en nysgjerrighet i ønsket om å komme nær studentens egen identitet og kreative kapasitet. Lærerens utfordring er å skape innhold som gjør at konsentrasjonen mot det kreative øker. Det dreier seg om tillit. For så lunefull er det kreative samarbeidet mellom mennesker at i en slik samtale kan selv de enkleste ord utløse en oppdagelse som på et øyeblikk kan forløse hele prosjektet, sa Fjeld.

img_2408.jpg

img_2370.jpg

img_2397.jpg

img_2403.jpg

img_2416.jpg

img_2426.jpg

img_2443.jpg

img_2446.jpg

img_2461.jpg

img_2479.jpg

img_2495.jpg

img_2505.jpg

img_2510.jpg

img_2526.jpg

img_2530.jpg

img_2542.jpg

r41.jpg