fbpx Overmoden jord | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Overmoden jord

Morten Lerfald Overrein

Diploma project

Autumn 2022
Institute of Design

Jonathan Romm
Abel Ben Aleck Crawford
02_webpage_photos1.jpg

Den siste tiden har kriser som pandemi og krig i Europa aktualisert tema som forsvar, beredskap og matsikkerhet, og det har fått økt fokus i befolkningen og i media. Pandemien utløste en eksplosjon av netthandel med levering på døra, samtidig som møter og reiser ble begrenset. Vi måtte benytte oss i større grad av det vi hadde i nærheten rundt oss. Krigen i Ukraina påvirket oss like etter. Flere lurer på om noe liknende kan skje i Norge. FN sier at Norge er det minst selvforsynte landet i verden. Og hver dag legges det ned to gårdsbruk i Norge. Jeg har sett på potet som en innfallsvinkel til å forstå verdikjeden i det norske grønnsaksmarkedet. Målet mitt har vært å identifisere overførbare systemiske designforslag til andre dyrkbare matvekster i Distrikts-Norge.

02_webpage_photos2.jpg

02_webpage_photos4.jpg

02_webpage_photos3.jpg
 
mortenoverrein_sh.jpg
Morten Overrein / overrein20.01@gmail.com