fbpx Open Call fra Oslo arkitekturtriennale | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Open Call fra Oslo arkitekturtriennale

Open Call fra Oslo arkitekturtriennale

Oslo arkitekturtriennale lanserer en internasjonal åpen utlysning, der det søkes forslag som bidrar til bedre nabolag. Utvalgte forslag vil bli utstilt som del av den åttende utgaven av triennalen høsten 2022.
 
Det søkes etter prosjekter, praksiser og perspektiver som bidrar til utviklingen av mer mangfoldige, sjenerøse og levende nabolag. Triennalen ønsker innspill og perspektiver fra hele verden, og har særlig interesse for norske og nordiske nabolagsprosjekter.

Utlysningen er åpen for både småskala inngrep og masterplaner, fysiske og sosiale prosjekter, og ønsker velkommen både realiserte prosjekter, visjoner og konkurranseforslag. Forslag som fremviser kreativitet både i (arkitektonisk) form og (sosialt og kulturelt) innhold, er av særlig interesse. Utlysningen er en anledning til å dele læring, erfaring og ideer for bedre nabolagsutvikling og viktig del av triennalens kunnskapsinnhenting og diskusjonene Oslo arkitekturtriennale 2022 ønsker å løfte.

Forslagene blir vurdert av en internasjonal jury, og utvalgte prosjekter blir utstilt under Oslo arkitekturtriennale 2022, som åpner 21. september. Et større utvalg prosjekter blir en del av Neighbourhood Index – en digital samling nabolagsprosjekter, -praksiser og perspektiver.

Jury
Giovanna Borasi, direktør Canadian Centre for Architecture (CCA)
Matevž Čelik, grunnlegger og programsjef, Future Architecture Platform (FAP)
Camilla van Deurs, byarkitekt i København
Jenny B. Osuldsen, partner i Snøhetta, professor i landskapsarkitektur NTNU
Christian Pagh, direktør og sjefskurator Oslo arkitekturtriennale (OAT), juryleder

Den fullstendige utlysningen finnes på www.neighbourhoodindex.org

«Ved å henvende oss internasjonalt er håpet at den åpne utlysningen kan gi oss perspektiver på nabolagspraksiser som vi ellers ikke ville hatt», sier direktør og sjefskurator Christian Pagh i en uttalelse, og utdyper:

«Den åpne utlysningen er en fortsettelse av Oslo arkitekturtriennales nordiske og internasjonale ambisjoner. Jeg er sikker på at det å samle innsikt og inspirasjon fra vidt forskjellige steder og kontekster vil bidra til å øke vår forståelse av og evne til å forme bedre nabolag.»

Utvalgte prosjekter blir stilt ut i Oslo, mens en bredere samling av forslag vil inngå i triennalens Neighbourhood Index, sier direktøren: «I og med opprettelsen av den digitale katalogen Neighbourhood Index kan vi vise et bredt spekter av visjonære og inspirerende nabolagsprosjekter, -praksiser og -perspektiver som vi kan lære av».

Om Oslo arkitekturtriennale (les mer her: www.oslotriennale.no)
Oslo arkitekturtriennale er en internasjonal arkitekturfestival og arena for utforskning, utvikling og formidling av arkitektur og byutvikling. Med tittelen Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap, utforsker triennalen hvordan vi former stedene vi deler, gjennom utstillinger, samtaler, kunst, befaringer m.m. Triennalen åpner 21.–25. september 2022.