Språk

Til alle faglige ansatte // Forskningstermin

Til alle faglige ansatte // Forskningstermin

AHO har revidert retningslinjene for forskningstermin. Av den grunn lyses forskningstermin først ut nå, litt senere enn vanlig. De nye retningslinjene for forskningstermin finner du her:

Norsk
English (see guidelines for information in English)

Vi informerer med dette om at fristen for å sende inn søknad om forskningstermin for 2018-19 er tirsdag 30 april. Vi ber om at dere bruker AHOs nettskjema for å fylle inn all nødvendig informasjon.  
Alle søkere skal benytte følgende søknadsskjema

(Siden dette er første gang vi ber om søknader via et elektronisk nettskjema ber vi om tilbakemeldinger på om dere opplever problemer med utfyllingen. Dere vil alle motta en kvittering på innlevert søknad som inneholder all informasjon som er skrevet inn kort tid etter innsendelse)

Det er viktig at søknaden er sendt inn og utfylt innen 30 april. Søknadene vil da bli videresendt til deres instituttledere som vil avgi sin vurdering av søknaden, vurdere eventuelle økonomiske forpliktelser og eventuelt prioritere søknader om det er flere enn en søker fra respektivt institutt.

Instituttleder gjør sine vurderinger og sender søknadene samlet og prioritert/rangert til Reier Møll Schoder senest onsdag 8. Mai. (Reier.Moll.Schoder@adm.aho.no)

Søknadene vil så bli behandlet av forskningsutvalget 15 mai som anbefaler overfor rektor. Rektor har vedtaksmyndighet for søknader om forskningstermin.

Forskningstermin er et tilbud faglige ansatte kan søke om og tildeles etter bestemte retningslinjer, ikke en rettighet ansatte opparbeider automatisk etter et visst antall år. Det forutsettes at den tilsatte har hatt normale undervisnings- og administrative plikter. Alle fast tilsatte i minimum 50 % undervisnings- og forskningsstillingsstilling kan søke inntil 1 års forskningstermin etter minimum 6 års tjeneste, eller 1/2 år etter minimum 3 års tjeneste. 

Ta mer enn gjerne kontakt om dere har spørsmål.

Med beste hilsen,
Forskningsadministrasjonen