fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Belma Jugo

Førstekonsulent

Seksjon digitalisering, forvaltning, HRM

Belma.Jugo@adm.aho.no

Tel: +4722997009

  • Løpenderegnskap 
  • Filinnlesning fra undersystemer
  • Avstemminger
  • Inngående og utgående faktura
  • Bankavstemminger
  • Remittering (betaling)
  • Rapporter FS