Språk

Behandlingstilbud på fysioterapi

Behandlingstilbud på fysioterapi

Har du smerter eller spenninger i kroppen? Få behandling av studenter fra mensendieckstudiet. 

collage-fysioterapi-mensendieck.jpg

Våre bachelorstudenter i fysioterapi, studieretning mensendieck, tilbyr fysioterapibehandling gjennom hele studieåret under veiledning av kyndige praksisveiledere.

Mensendieckmetoden er en aktiv behandlingsform som lærer deg hvordan du selv kan ta vare på kroppen din i arbeid, trening og fritid.

Vi er opptatt av å gjøre noe med årsaken til plagene, ikke bare behandle symptomene. Dette er i de fleste tilfeller avgjørende for at behandlingen skal få en varig effekt.

For å nå dette målet arbeider pasient og terapeut sammen med å forstå fysiske og psykiske årsakssammenhenger som kan påvirke kroppen. Mensendieckbehandling er både forebyggende og behandlende fysioterapi.

Behandlingen er en læringsprosess for deg hvor terapeuten blant annet benytter seg av aktive øvelser, massasje, avspenning, pusteøvelser og manuelle teknikker.
 

Hvem passer behandlingen for?

Vi behandler mange typer diagnoser og plager som for eksempel:
 • Vondt i ryggen
 • Spenninger i kroppen
 • Svimmelhet
 • Stivhet i kroppen
 • Smerter i nakke, skulder, armer
 • Vondt i knærne
 • Idrettsskader (kneskader, Schlatters, menisk, korsbånd, Akilles med mer)
 • Artrose / gikt
 • Leddsmerter
 • Fibromyalgi
 • MS Multippel Sklerose
 • Slag
 • Bekkensmerter


Hvordan foregår behandlingen?

All virksomhet ved vår poliklinikk foregår under kyndig veiledning av våre praksisveiledere.


Når?

Behandlingsdager er mandag og torsdag gjennom hele studieåret.
I perioden fra oktober til november tilbyr vi også behandling tirsdag og fredag.


Pris

Behandlingen koster kr 100 pr gang, kr 50 for studenter.


Varighet

Undersøkelsen varer 1 time (kun første gang).
Behandlingen 40 minutter.
Et behandlingsløp er normalt mellom 8-11 ganger, avhengig av diagnose og fremgang


Hvor?

Pilestredet 44, Elisabeth Lampes Hus 1. etg.


Hva forventes av deg som bruker?

Forutsetningen for et godt behandlingstilbud for deg og en god læringsprosess for studenten, er at du møter opp hver behandlingstime. Praksis ved poliklinikken er en vesentlig del av undervisningen og er derfor grunnleggende for studentens utdanning.


Kontakt

Christina Ellingsen, tlf. 67236710
eller e-post: Eva-Christina.Ellingsen@oslomet.no