CityStudio Oslo er åpen for påmelding

Foto: Daniel Ewald

CityStudio Oslo er åpen for påmelding

Til høsten starter kurset CityStudio Oslo. Det søkes 20 studenter, hvorav 4-6 kommer fra AHO.

Engasjerte og innovative studenter kan nå søke opptak til CityStudio Oslo, et felles kurs i regi av UiO, AHO, NMBU, OsloMet og BI. Studenter, med bistand fra forskere og ansatte i Oslo kommune, skal jobbe fram eksperimentelle byutviklingsprosjekter.

Oslo er europeisk miljøhovedstad 2019 og målet er at Oslo skal bli en enda bedre og enda grønnere by å bo i.

Høsten 2017 startet canadiske Jennifer Vallee sine mastergradsstudier ved UiO. Hun hadde erfaring som student og prosjektmedarbeider i CityStudio Vancouver og et brennende engasjement for å gi studenter i Oslo den samme.

- God byutvikling krever en bred tverrfaglig tilnærming. CityStudio Oslo er et kinderegg som vil gi utfordrende og god læring for studentene, styrke samarbeid mellom byens utdanningsinstitusjoner og Oslo kommune, og ikke minst bidra til at byen blir bedre for oss alle, sier Gro Bjørnerud Mo, prorektor ved UiO.

Vancouver er forbildet
Forbildet for CityStudio Oslo er CityStudio Vancouver. Siden etableringen i 2011 har CityStudio Vancouver bidratt i over 700 prosjekter som bidrar til å gjøre byen «more sustainable, liveable and joyful». Vancouver ble i 2019 tildelt 3. plass i Mercers Quality of city ranking (Oslo er rangert som nummer 25) og er ofte omtalt som Nord-Amerikas grønneste by. Lista er lagt.

–Oslo blir den første europeiske byen som benytter modellen fra Vancouver og sammen med byer i Australia og Canada ser vi fram til å bidra med Oslos styrker på byutviklingsfeltet. Vi skal lære og lære bort, avslutter prorektor.

Om CityStudio Oslo
Professor i samfunnsgeografi, Per Gunnar Røe, er UiOs emneansvarlige og vil sammen med kolleger fra Fakultet for landskap og samfunn (NMBU), Institutt for urbanisme og landskap (AHO) og By- og regionforskningsinstituttet NIBR (OsloMet) gi studentene en god og tverrfaglig plattform. Studentene vil også bli godt kjent med Oslo kommune og utfordringene en av Europas raskest voksende byer må løse. Gjennom dialog med ansatte i Oslo kommune skal studentene selv definere sitt prosjekt, finne mulige løsninger og til slutt lansere sitt prosjekt i byen.

UiO og Oslo kommune er initiativtagere, og samarbeidspartnere er AHO, NMBU, OsloMet og BI.

(bearbeidet versjon fra uio.no: CityStudio Oslo: Studenter for en bedre by)
AHO-studeter, søk her:
City Studio Oslo - apply now

Mer info:
UiO
NMBU

Credits: 30
Level: Master
Examination: Autumn 2019
Teaching language: English