fbpx Kursregistrering - høst 2022 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Kursregistrering - høst 2022

Kursregistrering - høst 2022

Registrering av prioriterte ønsker for masterkurs høsten 2022 er åpnet i Studentweb. Frist for å prioritere: 10.mai
 
Plasser tildeles etter at fristen har gått ut.

Kurs og kursbeskrivelser kan finnes på AHOs hjemmeside

Registrering av prioriterte ønsker:
  • Skal du søke studiokurs og fordypningskurs, følg linken som dukker opp på forsiden av Studentweb. Du blir ledet inn til der hvor kurs prioriteres.
  • Vær oppmerksom på at du prioriterer kursønsker for HØST 2022 i semesterfanen VÅR 2022. 
  • For deg som skal velge diplom eller pre-diplom, klikk «studier» og «utdanningsplan» og legg til kursene i semesteret kalt «HØST 2021» (Du skal ikke prioritere fordypningskurs dersom du skal ta prediplom)
 
Har du spørsmål om kursvalg eller opplever du problemer med å prioritere kurs, ta kontakt med din studierådgiver:  
Master i Landskapsarkitektur


Studenter på Master i Landskapsarkitektur i sitt første semester har obligatoriske kurs som legges inn automatisk. Studenter i 3 semester legger inn prioriteringer for ønsket studiokurs samt prediplom.

Master i arkitektur


Masterstudenter skal registrere fire kurs i prioritert rekkefølge (prioritet 1, 2, 3 og 4). Dette gjelder både studiokurs (24 sp) og fordypningskurs (6 sp).
 
Husk å sjekke at prioritetene dine er registrert før du logger ut. Dersom det ligger igjen prioriteringer fra tidligere semestere i studentweb, må du slette disse før du legger inn nye prioriteringer.

 

Master i design (2 og 5 år)


Studenter i masterprogrammet i design prioriterer studio og fordypningskurs ut fra ønsker. Studenter tatt opp til den 2-årige graden i design vil bare bli tatt opp til studiokurs de var kvalifisert for da de ble tatt opp til programmet. 

For design masterkurs har designstudenter fortrinn i opptaket.

 

Diplom / Pre-diplom


Pre-diplom (6 sp) er obligatorisk fordypningskurs siste semester før diplom/masteroppgave. Husk å legge til pre-diplom i planen om du skal ta det til høsten (om det ikke ligger der allerede). Dersom du skal ta pre-diplom, skal du ikke prioritere fordypningskurs. 


Tildeling av plasser på  kurs
Plasser fordeles etter at studentweb har steng for prioritering av ønsker.

Kursplasser fordeles etter ansiennitet og krav satt i studieplanen. Ved plassmangel på kurs vil du som går fra grunnundervisning til masterundervisning dessuten bli rangert på karakterer fra grunnundervisningen. Noen kurs har visse krav til forkunnskaper og til valg av fordypningskurs. Dette fremkommer i kursbeskrivelsen. 
 
Viktig info: Ansienniteten beregnes ut ifra oppnådde studiepoeng til og med høst 2021 registrert i Studentweb. Er det resultater som ikke er registrerte (som utvekslingsopphold eller ex-phil) husk å søke innpassing hos studieadministrasjonen innen 10.mai, slik at det ikke går ut over ansienniteten din. Det er ditt ansvar å sjekke at eventuelle karakterutskrifter eller annen dokumentasjon er levert inn til studieadministrasjonen.
 
Kursopptaket vil du finne i Studentweb. Det vil være klart ca 1.juni. Det vil bli sendt ut e-post når kursopptaket er klart. Vi bruker kun din tildelte epost-adresse ved AHO til dette.
 
Har du ikke registrert deg innen fristen 10. mai vil du kun få plass der det er ledig kapasitet.

 Når kursopptaket offentliggjøres, vil det også bli gitt beskjed om hvordan du takker ja til tildelt plass og hvordan du kan sette deg på venteliste til kurs du ikke har fått plass på.