fbpx Kursregistrering - våren 2021 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Kursregistrering - våren 2021

Kursregistrering - våren 2021

Kursregistrering for vårsemesteret 2021 åpner i Studentweb mandag 23.november kl 15.00. Studentweb stenger for oppmelding til masterkurs mandag 30. november kl. 13.00.
 
Kurs og kursbeskrivelser kan finnes på AHOs hjemmeside

Oppmeldingen skjer gjennom Studentweb
  • Skal du søke studiokurs og fordypningskurs, følg linken som dukker opp på forsiden av Studentweb. Dere blir ledet inn til der hvor kurs prioriteres.
  • Vær oppmerksom på ar dere prioriterer kurs for VÅR 2021 i semesterfanen HØST 2020. 
  • For de som skal velge diplom eller pre-diplom, klikk «studier» og «utdanningsplan» og legg til kursene i semesteret kalt «VÅR2021»
 
Har du spørsmål om kursvalg eller opplever du problemer med å prioritere kurs, gi beskjed til studieadministrasjonen. 
  • Arkitekturstudenter:                     Inger Helene Frivik <ih@aho.no>
  • Designstudenter:                           Tove.Carlsen@adm.aho.no
  •  Landskapsarkitekturstudenter:   Inger Helene Frivik <ih@aho.no
 
Grunnundervisningen


Kursene du skal ta i grunnundervisningen er allerede lagt inn i utdanningsplanen din eller vil bli det innen semesterregistreringen åpner. Sjekk at det er korrekt kurs i korrekt semester. Når semesterregistreringen åpner etter at kursopptaket er ferdig, så er det ditt ansvar å huske på å melde deg til undervisning og eksamen før kurset starter til våren

Master i Landskapsarkitektur


Studenter på Master i Landskapsarkitektur i sitt andre semester semester skal velge studiokurs 60 619 Make Do Water Do. Water-sensitive urban development within Greater Oslo og fordypningskurs 60 411 Landscape as Platform. Studenter på master i landskapsarkitektur i Tromsø melder seg opp til diplom.

Master i arkitektur


Masterstudenter skal registrere fire kurs i prioritert rekkefølge (prioritet 1, 2, 3 og 4). Dette gjelder både studiokurs (24 sp) og fordypningskurs (6 sp).
 
Husk å sjekke at prioritetene dine er registrert før du logger ut. Har du problemer, kontakt studieadministrasjonen. 

Master i design (2 og 5 år)


Studenter i masterprogrammet i design prioriterer studio og fordypningskurs ut fra ønsker. Studenter tatt opp til den 2-årige graden i design vil bare bli tatt opp til studiokurs de er kvalifisert for da de ble tatt opp til programmet. 

For design masterkurs har design-studenter fortrinn i opptaket.

Diplom / Pre-diplom


Pre-diplom (6 sp) er obligatorisk fordypningskurs siste semester før diplom/masteroppgave. Husk å legge til pre-diplom i planen om du skal ta det til høsten (om det ikke ligger der allerede). Dersom du skal ta pre-diplom, skal du ikke prioritere fordypningskurs. 
 
Skal du ta diplom vår 2021 må du legge til emnet i din utdanningsplan under semester «høst 2019» i Studentweb. 


Tildeling av plasser på kurs
Kursplasser fordeles etter ansiennitet og krav satt i studieplanen. Ved plassmangel på kurs vil du som går fra grunnundervisning til masterundervisning dessuten bli rangert på karakterer fra grunnundervisningen. Noen kurs har visse krav til forkunnskaper og til valg av fordypningskurs. Dette fremkommer i kursbeskrivelsen. 
 
Viktig info: Ansienniteten beregnes ut ifra oppnådde studiepoeng til og med vår 2020 registrert i Studentweb. Er det resultater som ikke er registrerte (som utvekslingsopphold/ex-phil) husk å søke innpassing hos studieadministrasjonen før 25. november, slik at det ikke går ut over ansienniteten din. Det er ditt ansvar å sjekke at eventuelle karakterutskrifter eller annen dokumentasjon er levert inn til studieadministrasjonen.
 
Kursopptaket vil du finne i Studentweb. Det vil være klart til andre uken i desember. Det vil bli sendt ut e-post når kursopptaket er klart. Vi bruker kun din tildelte epost-adresse ved AHO til dette.
 
Har du ikke registrert deg innen fristen 30. november vil du kun få plass der det er ledig kapasitet.
 
Semesterregistreringen for vår 2021 vil være åpen etter at kursopptaket er offentliggjort.