Språk

Kursregistrering for vårsemesteret 2020 har åpnet

Kursregistrering for vårsemesteret 2020 har åpnet

Kursregistrering for vårsemesteret 2020 åpnet i Studentweb 18.november. Studentweb stenger for oppmelding til masterkurs mandag 2. desember kl. 12.00.
 
Kurs og kursbeskrivelser kan finnes på AHOs studieplan 
Arkitektur/Landskapsarkitektur/urbanisme
Design
 
Oppmeldingen skjer gjennom Studentweb
  • Skal du søke studiokurs og fordypningskurs, følg linken som dukker opp på forsiden av Studentweb. Dere blir ledet inn til der hvor kurs prioriteres.
  • Dere prioriterer kurs for VÅR 2020 i semesterfanen HØST 2019. Vær oppmerksom på dette.
  • For de som skal velge diplom eller pre-diplom, klikk «studier» og «utdanningsplan» og legg til kursene i semesteret kalt «VÅR 2020»
 
Har du spørsmål om kursvalg eller opplever du problemer med å prioritere kurs, gi beskjed til studieadministrasjonen.
o   Arkitekturstudenter: Inger Helene Frivik <ih@aho.no>
o   Designstudenter: Tove.Carlsen@adm.aho.no
o   Landskapsarkitekturstudenter: Inger Helene Frivik <ih@aho.no
o   Er det tekniske problemer med registreringen kan henvendelsen sendes til Kjersti Meyer Petersen: Kjersti.Meyer.Petersen@adm.aho.no


Grunnundervisningen

Kursene du skal ta i grunnundervisningen er allerede lagt inn i utdanningsplanen din eller vil bli det innen semesterregistreringen åpner. Sjekk at det er korrekt kurs i korrekt semester. Når semesterregistreringen åpner etter at kursopptaket er ferdig, så er det ditt ansvar å huske på å melde deg til undervisning og eksamen før kurset starter til våren
 

Masternivå

Master i Landskapsarkitektur
Studenter på Master i Landskapsarkitektur i sitt andre semester semester skal velge  studiokurs 60 617 On Ice og fordypningskurs 60 401 Landscape and urbanism.. I tillegg er det obligatorisk å melde seg til pre-diplom. Studenter på master i landskapsarkitektur i Tromsø melder seg opp til fagene som er knyttet til studieplanen.
 
Master i arkitektur

Masterstudenter skal registrere tre kurs i prioritert rekkefølge (prioritet 1, 2 og 3). Dette gjelder både studiokurs (24 sp) og fordypningskurs (6 sp).
 
Husk å sjekke at prioritetene dine er registrert før du logger ut. Har du problemer, kontakt studieadministrasjonen.
 
Kursinformasjon:
  • For studenter som blir tatt opp på 40 636 Scarsity and creativity: China (NB! lenke) er fordypningskurset 40 409 Joints and Jigs obligatorisk
  • For studenter som blir tatt opp på 40 635 Catharsis: Acting and the collective er fordypningskurset 40 301 Architecture & film obligatorisk
  • Fordypningskurset 40 301 Architecture & Film er kun åpent for studenter som får plass på 40 635 Catharsis: Acting and the collective (lenke)
  • Velger du kursene som går i Tromsø, må du ta begge der 
Master i design (2 og 5 år)
Studenter i masterprogrammet i design prioriterer studio og fordypningskurs ut fra ønsker. Studenter tatt opp til den 2 årige graden i design vil bare bli tatt opp til studiokurs de er kvalifisert for da de ble tatt opp til programmet.
 

Diplom / Pre-diplom

Pre-diplom (6 sp) er obligatorisk fordypningskurs siste semester før diplom/masteroppgave. Husk å legge til pre-diplom i planen om du skal ta det til høsten (om det ikke ligger der allerede). Dersom du skal ta pre-diplom, skal du ikke prioritere fordypningskurs.
 
Skal du ta diplom vår 2020 må du legge til emnet i din utdanningsplan under semester «høst 2019» i Studentweb.
 

Tildeling av plasser på kurs

Kursplasser fordeles etter ansiennitet og krav satt i studieplanen. Ved plassmangel på kurs vil du som går fra grunnundervisning til masterundervisning dessuten bli rangert på karakterer fra grunnundervisningen.
 
Viktig info: Ansienniteten beregnes ut ifra oppnådde studiepoeng til og med vår 2019 registrert i Studentweb. Er det resultater som ikke er registrerte (som utvekslingsopphold/ex phil) husk å søke innpassing hos studieadministrasjonen før 20. november, slik at det ikke går ut over ansienniteten din. Det er ditt ansvar å sjekke at eventuelle karakterutskrifter eller annen dokumentasjon er levert inn til studieadministrasjonen.
 
Kursopptaket vil du finne i Studentweb. Det vil være klart til andre uken i desember. Det vil bli sendt ut e-post når kursopptaket er klart. Vi bruker kun din tildelte epost-adresse ved AHO til dette.
 
Har du ikke registrert deg innen fristen mandag 2. desember kl. 12.00 vil du kun få plass der det er ledig kapasitet.
 
Semesterregistreringen for vår 2020 vil være åpen etter at kursopptaket er offentliggjort.