fbpx Nå er det snart eksamen | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Nå er det snart eksamen

Nå er det snart eksamen

Vi har gått inn i siste halvdel av semesteret og semesterslutt betyr eksamenstid. Vi ber derfor alle studenter gjøre seg kjent med regelverket knyttet til eksamen og vurdering.
 
Der kan du lese informasjon om sykdom i eksamensperioden eller på presentasjonsdagen, tilrettelegging og klage og begrunnelse, blant annet.
 
Eksamensreglementet finner du på https://aho.no/no/studenter/eksamen.

Informasjon til de som skal ha hjemmeeksamen i WISEflow

EKSAMENSPLAN:
Vedlagt er eksamensplan for høst 2021. Den er også tilgjengelig på nettsiden under «Eksamen». Gjør deg kjent med eksamensreglementet.
 
WISEFLOW:
Alle hjemmeeksamener skal leveres i WISEflow. Det er viktig at du gjør deg kjent med hvordan du logger inn, henter ut oppgavetekst og leverer besvarelsen din. Dette finner du informasjon om på nettsiden. Les igjennom informasjonen i god tid før eksamens/innleveringsdagen.
 
Husk å teste innloggingen i god tid før eksamen legges ut, du logger på med Feide-brukernavnet og passordet ditt.
 
TILRETTELEGGING:
Hvis du har en funksjonsnedsettelse eller en sykdom som gir deg vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen, kan du søke om individuelt tilrettelagt eksamen. Ved søknad om tilrettelegging må relevant dokumentasjon fra lege eller annen fagperson følge med søknaden. Dokumentasjon fra lege eller annen fagperson må inneholde en anbefaling om et tilretteleggingstiltak. Eksempler på tilrettelegging kan f.eks. være utvidet tid. Frist for søknaden om tilrettelegging på eksamen er én måned før eksamen. 

Slik søker du tilrettelegging:
Fyll ut søknadsskjem og last opp legeattest eller annen tilsvarende dokumentasjon i skjemaet (logg inn med brukernavn og passord). Legeattester inneholder sensitiv informasjon og skal derfor ikke sendes på e-post.

Har du spørsmål om tilrettelegging, send mail til eksamen@aho.no.
 
HJELPEMIDLER, FUSK, SITERING OG KILDEBRUK:
Selv om eksamen foregår hjemme hos deg selv og alle hjelpemidler er tilgjengelig, så må du være klar over hva som regnes for fusk:
7. Fusk
Husk å følge reglene for akademisk redelighet. Det vil si at du refererer og oppgir hvilke kilder som du bruker i besvarelsen din, andre forfattere, andres ideer, argumenter, teorier, innsamlete data osv. Alle kildehenvisninger må kunne etterprøves.
10. Retningslinjer for sitering og kildebruk ved AHO
 
INFORMASJONSMØTE OM EKSAMEN I WISEFLOW:
Vi inviterer til Zoom-møter om eksamen i WISEflow. Dette er særlig myntet på dere som har eksamen i WISEflow for første gang.
Vi har satt opp to møtetider, logg deg på når det passer for deg. Innholdet i møtene er like.
 
Velg mellom:
30. november kl.09:00-9:45: https://aho.zoom.us/j/62283429854
3. desember kl.11:30-12:15: https://aho.zoom.us/j/66703098260
 
Det vil være anledning til å stille spørsmål i møtene. Vi du ikke stille spørsmål i plenum, kan du sende det til eksamen@aho.no på forhånd.