fbpx Nye nasjonale tiltak knyttet til Koronapandemien | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Nye nasjonale tiltak knyttet til Koronapandemien

Nye nasjonale tiltak knyttet til Koronapandemien

Regjeringen hadde tirsdag 7. desember pressekonferanse hvor nye nasjonale tiltak ble presentert. De nye tiltakene gjelder fra torsdag 9. desember og i første omgang i fire uker. Etter to uker vil regjeringen vurdere tiltakene.
 
Hovedbudskapet fra helsemyndighetene er at vi må begrense antall nærkontakter i størst mulig grad, men ikke isoler deg.
 
På AHO vil de nye restriksjonene ha disse følgene:
 
Undervisning og eksamen
AHO vil gjennomføre skriftlige eksamener digitalt i henhold til eksamensplanen. De sluttgjennomgangene som gjenstår vil gjennomføres som planlagt. Lærerne må sørge for at nye krav til avstand (1 meter) og max 50 personer i samme rom overholdes.
 
Hvis du som student trenger utsettelse på en innlevering eller på digital hjemmeeksamen på grunn av sykdom, karantene eller andre forhold relatert til koronavirus ber vi deg ta kontakt med studieadministrasjonen (eksamen@aho.no).

Jobb hjemmefra
AHOs ansatte skal i tråd med nasjonale føringer jobbe hjemmefra så lenge det ikke går ut over nødvendige og viktige arbeidsoppgaver og tjenester som krever tilstedeværelse på campus. Dette kan være undervisning, eksamen, disputaser, forskningsaktivitet og førstelinjetjenester. Det er din nærmeste leder som avgjør hvor din arbeidsplass skal være de neste 4 ukene.
 
Munnbind
Det er påbud om bruk av munnbind på AHO i situasjoner der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Det er spesielt viktig at du alltid benytter munnbind i verkstedene.
 
Selvtester
AHO venter fremdeles på ny forsendelse av selvtester. Så snart de er på plass og klare for utdeling vil vi sende ut oppdatert informasjon.
 
Arrangementer
I henhold til regjeringens tiltak innføres det antallsbegrensning på inntil 50 deltakere på offentlige arrangementer på AHO der det ikke benyttes faste, tilviste plasser. Ved innendørs arrangementer skal de som arrangerer ha oversikt over hvem som er til stede og sørger for at alle holder minst 1 meters avstand.
 
Det vil ikke være aktuelt å benytte AHOs lokaler for sosiale arrangement i perioden frem til jul. Dette gjelder både arrangementer for student og ansatte. Forbudet mot sosiale arrangementer gjelder både på saler, fellesarealer og studentpub.
 
AHO WORKS STUDIO-utstilling
Det vil fremdeles bli gjennomført en AHO WORKS STUDIO-utstilling men med følgende endringer:
 
  • Det blir ikke felles åpning i Akersbakken fredag 10. desember
  • Utstillingen blir kun for ansatte og studenter og vil dermed holdes stengt for eksterne besøkende.
  • Vi anmoder alle som ønsker å besøke utstillingen om å gå i mindre grupper, holde avstand og benytte munnbind.
 
Vi håper dere fortsatt vil glede dere over utstillingen og vil se hva dine medstudenter og kollegaer har jobbet med dette semesteret.
 
 
Mvh,
Beredskapsgruppen
InfoCorona