Språk

Nytt eksternt eksamenslokale

Nytt eksternt eksamenslokale

Skoleeksamen i desember 2019 skal gjennomføres i et eksternt eksamenslokale for første gang, på: Meet Ullevål, Ullevål Panorama (A1).
 
Adkomst: Benytt inngang ved tårn A/A1. Denne finner du like ved Milsluker'n og Burger King på vestsiden av stadion.

Husk at det er ditt ansvar som student å  gjøre deg kjent med hvor du skal møte opp og sørge for å være på plass tidsnok. Oppmøtetiden er 30 minutter før eksamen starter. Du finner informasjon om oppmøtested i Studentweb under «aktive emner», senest en uke før eksamensdato.

Du må møte på oppgitt rom, tid og sted da dette kan være individuelt.
Merk at du bør lese eksamensreglene grundig på forhånd.
Meet Ullevål
Sognsveien 77 C
0855 Oslo

Web
Facebook