Nytt fotostudio for studenter

Nytt fotostudio for studenter

I september åpner et nytt studio der AHO-studenter kan fotografere prosjekter og modeller.

Studioet er bemannet, og etter hvert studentene kunne booke seg inn. For å kunne bruke utstyr og studio alene må man ta et grunnkurs i bruk av fotostudio.

Fotostudioet har inngang fra datasalen, og ligger mellom datasalen og "S3". Åpningstidene vil være fra kl. 12-13 mandag til fredag.

Nærmere informasjon om åpning kommer