Språk

Semesterregistreringen for vår 2019 er åpen

Semesterregistreringen for vår 2019 er åpen

Logg inn i Studentweb, semesterregistrer deg og meld deg til undervisning og eksamen.
Du må betale semesteravgiften og semesterregistrere deg hvert semester for å beholde studieretten din. Frist for semesterregistrering for vårsemesteret er 1. februar.
 
Student i grunnundervisningen?
Du må melde deg til undervisning og eksamen i kursene du skal ta til våren. Det er ditt ansvar å sjekke at du er oppmeldt i riktig emne og at alt er korrekt i Studentweb. Er du ikke oppmeldt, skal du ikke ta kurs til våren eller er du feiloppmeldt, gi beskjed til studieadministrasjonen (studieinfo@aho.no) så fort du kan.
 
Student på masternivå?
Under spalten «mine studier» og «min utdanningsplan» finner du kursene du har opptak til neste semester. Har du ikke fått opptak til noen kurs betyr det enten at du ikke har fullført alle grunnkursene du skal eller at alle kurs du søkte på er fylt opp. Angående kursopptak henvises det til AHO sin rutine for kursopptak.  
 
Skal du ta pre-diplom eller diplom?
Du må melde deg til undervisning og eksamen i Studentweb. Da sikrer du deg at du får all relevant informasjon om oppstart.
 
Skal du ta permisjon?
Skal du ikke studere ved AHO til våren må du huske å søke permisjon. Søknadsskjema finner du her.
Mer informasjon om permisjon kan du lese om her. Fristen for å søke er 15 januar.
Spesifikke spørsmål om kursopptaket kan rettes til Reier.moll.schoder@adm.aho.no

Spørsmål om kurs, oppstart og andre studierelevante spørsmål rettes til studierådgiverne ved AHO.

Arkitekturstudenter: ElisabethMari.Havig@adm.aho.no  

Designstudenter: Tove.Carlsen@adm.aho.no

Landskapsarkitekturstudenter: Silje.Hjelset.Nygaard@adm.aho.no