For studenter - InfoCorona

For studenter - InfoCorona


Spørsmål og svar om koronasituasjonen:

Hva skjer hvis en student ved AHO får påvist Covid-19?


Hvis en student får påvist Covid-19 skal han eller hun ta kontakt med sin underviser/kursansvarlig som igjen vil varsle administrasjonen. Deretter vil AHO gjøre en vurdering i samarbeid med studenten selv om hvem som må informeres om at det er et smittetilfelle. Dette gjøres på bakgrunn av hvor på campus studenten har vært. AHO vil informere studentene som bør holde seg inne fram til de eventuelt blir definert som nærkontakter og dermed blir oppringt av kommunens smittevernkontor. AHO tar personvern på alvor og vil ikke informere flere enn nødvendig. AHO vil kun informere navn på smittende til de som har ansvar for beredskapsarbeidet. Det er bydelsoverlege og smittevernkontor som avgjør hvem som er nærkontakter og skal gå i karantene, og også varsle disse.

(16.10.20)
 

Får jeg dratt på utveksling?


AHOs ledelse har besluttet å avlyse utveksling til og fra læresteder utenfor Europa vårsemesteret 2021.
 
Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til utveksling utenfor Europa, for eksempel innreisebestemmelser, og anledningen til å returnere til Norge før fullført semester hvis det skulle bli nødvendig. I tillegg er mange partneruniversiteter rundt om i verden usikre på hvilket undervisningstilbud de vil være i stand til å tilby. Dette er bakgrunnen for at AHO har besluttet at ordinær utveksling utenfor Europa ikke gjennomføres.
 
AHOs hovedprioritet er å gi studentene forutsigbarhet og et faglig tilbud av høy kvalitet når de reiser på utveksling. Det er vanskelig å garantere nå, særlig når det gjelder utveksling utenfor Europa.
 
AHO har stor forståelse for at mange vil bli svært skuffet over at utvekslingen ikke kan gjennomføres som planlagt. Samtidig tar vi på stort alvor ansvaret det innebærer å sende studenter på utveksling, og legger vekt på at beslutningen er tatt med tanke på studentenes beste.

Int. Office at AHO:
International-office@aho.no
+ 47 22 99 70 46

Oppdatert 01.10.20
 

Det er et høyt smittenivå i Oslo nå, påvirker det AHO?


Ja. Smittenivået i Oslo og Viken er svært høyt og Oslo kommune har innført restriksjoner og anbefalinger i forhold til arrangement og reiser. I tillegg har Beredskapsgruppen ved AHO sett at det er nødvendig med flere tiltak for å forebygge smitte.

Hjemmekontor
Beredskapsgruppen oppfordrer alle studenter som ikke har undervisning på skolen om å jobbe hjemme. Dette gjelder til 13. oktober. 

Ekskursjoner og studieturer må avlyses
AHOs beredskapsgruppe har som et ledd i vår smittehåndtering, tatt en beslutning om at ekskursjoner og studieturer må avlyses. Dette gjelder ut oktober. 

Forsett å:

 • bli hjemme hvis du er syk.
 • vaske hender grundig og ofte.
 • holde minst 1 meters avstand.
 • ha små grupper fremfor store forsamlinger.
 • hold AHO ryddig slik at daglig renhold kan gjennomføres. 
   

Oppdatert 14.10.20
 

Er det, eller har det vært, noen smittede ved AHO?


16.10.20: Denne uken har AHO blitt informert om at en av våre studenter har fått påvist Covid-19. AHO varslet umiddelbart studenter og lærere som potensielt kunne være berørt. Myndighetenes smittesporing viste at det er to studenter ved AHO som er nærkontakter og som er satt i karantene. De øvrige studentene og lærerne er varslet om at de kan komme tilbake på skolen.

29.09.20: En ansatt ved AHO har fått påvist korona. Alle de nærmeste kollegaene er informert. Vedkommende har ikke har vært på AHO i forkant av sykdomsutbrudd og Beredskapsgruppen har derfor vurdert at vi ikke trenger å iverksette noen tiltak på grunn av dette.
 

Hvordan kan vi sikre helse og sikkerhet sammen?


AHO skal gjøre alt for at skolen ikke stenger i høst. Helse og sikkerhet er det aller viktigste. Gode rutiner for varsling gjør det mulig å reagere raskt og effektivt for å unngå smittefare. Undervisningen skal gå mest mulig normalt selv om mye vil foregå i digitale kanaler. Studentene skal være trygge på å få oppfylt sine læringsmål. Det skal tilrettelegges for å kunne utføre alle slags arbeidsoppgaver og undervisningen skal gjennomføres både på salene og for dem som av ulike grunner må være hjemme. Håndvask og avstand er fremdeles den beste måte å bekjempe smitte på.

Det er hver enkelt students ansvar å holde seg oppdatert om rutiner for smittevern og for varsling. Alle skal gjøre seg kjent med hvem som skal varsles ved mistanke om smitte, ved nærkontakt med smittet og med påvist smitte. AHO har rutiner for å følge opp varsling umiddelbart og sette i verk tiltak for de ulike tilfellene. 
 

Hvordan kan jeg forebygge smitte?
 
 • Bli hjemme hvis du er syk
 • Vaske hender grundig og ofte
 • Holde minst 1 meters avstand
 • Små grupper fremfor store forsamlinger
 • Hold AHO ryddig slik at daglig renhold kan gjennomføres 
   
Hva er adgangstidene og kantinetilbudet?
 
 • AHO holder åpent for studenter og ansatte mandag til fredag mellom 08:00 - 22:00 høsten 2020
 • Det er åpent for alle studenter mellom 08:00 - 20:00 i helgene. Verkstedet er stengt i helgene. 
 • 3. etasje, der administrasjonen og lærerne har kontorer vil være stengt for studenter
 • Kantina tilbyr innpakket mat og kommer til å ha redusert åpningstid
   
Hvordan blir undevisningen tilrettelagt i 2020?
 
 • Teorikursene på grunnutdanningen skal gjennomføres digitalt. Det samme gjelder fordypningskurs på masternivå. 
 • Verkstedene vil ikke være åpne slik de normalt er, men tid i verkstedene må bookes av studentene, eventuelt kursansvarlige hvis det gjelder prosjekter for et helt kurs. Se informasjon om verkstedstjenester under.
 • Verkstedkursene for 1. klasse og nye masterstudenter gjennomføres ikke, og maskinopplæring må planlegges pr prosjekt. 
 • Biblioteket vil være åpent, men antallet leseplasser vil reduseres for å sikre tilstrekkelig avstand mellom brukere. Bordflater og andre gjenstander rengjøres etter bruk. Veiledning vil bli gitt digitalt etter avtale. 
 • All reising ungås med mindre det er helt nødvendig. 
 • Utenlandsturer utgår høsten 2020 
 • Datasalene vil være tilgjengelig. Det blir lagt til rette for at datasalene kan benyttes av inntil 20 studenter. Alle arbeidsflater blir rengjort når plassen overlates til en andre. Et antall «virtuelle grafiske datasal win-10 skrivebord» vil bli gjort tilgjengelig på forespørsel, for bruk både i og utenfor datasalen.
   
Hvordan sier jeg i fra om smitte?


Dersom du har fått påvist covid-19, si fra til kursansvarlig eller fagansvarlig for studieadministrasjon Silje Nygaard (402 41 481). De har instrukser for hvordan situasjonen skal håndteres videre. 
 

Mistanke om smitte, hva gjør jeg?


Dersom du mistenker at du er smittet av covid-19 bør du teste deg og du bør gå i karantene for å unngå å smitte andre. Kontakt læreren din og meld i fra. Lærere har instruks for hvordan situasjonen skal håndteres videre. 

Alle studenter ved AHO kan bestille test hos SiO Helse. Teststasjonen til SiO Helse er lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern. Du må i forkant bestille tidspunkt for testing på telefon 22 85 33 00. Telefonen er åpen mandag til fredag kl. 08.15 -11.00 og kl. 12.30 - 14.30. ​ Se mer informasjon på SiO sine nettsider.  I tråd med FHI anbefaler vi at du benytter munnbind og holder en meters avstand dersom du benytter kollektivtransport til og fra testing.

 

Jeg er usikker på formen min, hva gjør jeg? 


Er du usikker på om du har symptomer på Covid-19 og trenger råd, kan du chatte med noen på helsenorge eller ringe informasjonstelefonen deres på 815 55 015. Du kan også ta kontakt med fastlegen din.
 

Nærkontakt med smittet, hva gjør jeg?


Dersom du har vært i nærkontakt med en som har påvist smitte av covid-19 bør du teste deg og du bør gå i karantene for å unngå å smitte andre. Kontakt læreren din og meld i fra. Lærer vet hvem som skal informeres, hvem som eventuelt skal i karantene og hva AHO skal gjøre for å håndtere situasjonen videre.
 

Jeg er syk, hva gjør jeg? 


Har du symptomer på luftveisinfeksjon, skal du holde deg hjemme og unngå kontakt med andre. Du skal varsle læreren din som vet hvordan det skal håndteres og hvordan situasjonen skal følges opp videre.
Mistenker du at du er smittet av covid-19 skal du teste deg. I tråd med FHI anbefaler vi at du benytter munnbind og holder en meters avstand dersom du benytter kollektivtransport til og fra testing.
Teststasjonen til SiO Helse er lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern. Du må i forkant bestille tidspunkt for testing på telefon 22 85 33 00. Telefonen er åpen mandag til fredag kl. 08.15 -11.00 og kl. 12.30 - 14.30 Se mer informasjon på SiO sine nettsider.
 

Jeg er i risikogruppen, hva gjør jeg?


AHO legger stor vekt på smittevern for å gjennomføre undervisning som planlagt, slik at alle skal få en trygg studiehverdag. Skolen vil tilbyr en kombinasjon av fysisk og digital undervisning. 
Dersom du likevel ikke kan delta på undervisning på grunn av korona-situasjonen kan du kontakte læreren din for å få veiledning og søke om individuell tilrettelegging. En søknad vurderes ut fra dine behov og faglige krav i studiet.
 

Skal jeg bruke munnbind?


Regjeringen anbefaler bruk av munnbind på kollektivreiser til og fra Oslo, og i Oslo. Det anbefales også munnbind i spesielle situasjoner der det er nær kontakt med andre. I enkelte læringssituasjoner på AHO vil det være nødvendig å bruke munnbind. I slike tilfeller stilles det munnbind fritt tilgjengelig for lærere. Munnbind erstatter ikke avstandsregelen, det er bare et supplement.
 

Hvordan holder jeg meg oppdatert?


Viktig informasjon og endinger i rutiner og anbefalinger vi bli sent til alle på epost fra infocorona@aho.no. Informasjonen vil bli lagt på infocorona-sidene på aho.no. Det er alles ansvar å holde seg oppdatert slik at vi unngår smitte og alle kan være trygge på at sikkerheten blir ivaretatt.
 

Spørsmål jeg ikke finner svaret på, hvor henvender jeg meg?


Infocorona-sidene oppdateres løpende for å gi informasjon, og for å besvare spørsmål om korona-situasjonen. Om du har andre spørsmål enn de som besvares her kan du sende en e-post til infocorona@aho.no.  Vi anbefaler alle om å spørre medstudenter og lærere, søke informasjon fra helsemyndigheten og om å holde seg oppdatert i nyhetskanaler.
 

Hvem kan jeg kontakte i studieadministrasjonen?


Kontakt oss om du trenger noen å snakke med eller om du lurer på praktiske ting i forbindelse med eksamen eller undervisning. Studierådgiverne og internasjonal koordinator er tilgjengelig via e-post, telefon og Zoom. Om du ønsker å ta en prat via Zoom, send en e-post for å avtale tid.
 Studierådgiver for arkitektur grunnkurs og landskapsarkitektur grunnkurs:
Elisabeth Mari Havig
bilde-8.jpg
emh@aho.no
+47 22 99 70 21


Studierådgiver for arkitektur masternivå og landskapsarkitektur masternivå:
Inger Helene Frivik
ih@aho.no
+47 22 99 71 61


Studierådgiver for design grunnkurs og masternivå:
Tove Carlsen
bilde-9.jpg
tove.carlsen@aho.no
+47 22 99 70 24


EVU - Seksjon utdanning, forskning, formidling
Marianne Staff Fredhjem
Marianne.Fredhjem@adm.aho.no
+4722997121


Internasjonal koordinator:
Ingvild Kristoffersen
bilde-10.jpg
international-office@aho.no
+47 22 99 70 46
 
SiO – Studentsamskipnaden i Oslo
SiO tilbyr konfidensielle samtaler over telefon, FaceTime eller som videomøte. Les mer her
 

Trenger du noen å snakke med?


SIO får mange henvendelser fra studenter som sliter. Alle mennesker opplever vanskelige perioder i livet og da kan det være godt å snakke med noen. Målet vårt er at du skal oppleve økt mestring og trivsel i hverdagen og få mindre plager. 

Kjenner du på stor angst for koronasmitte og ønsker noen å snakke med om det? I SiO Helse legger vi til rette for at du får en samtale raskt på video. 

Les mer på nettsiden til SIO ​
 

Hvordan kan jeg få testet meg?


Studenter ved AHO kan bestille testing for COVID-19 hos SIO Helse. 
 
SiO Helses teststasjon er et supplement til Oslo kommunes testtilbud. Ved manglende ledig time, kan studentene også bestille koronatesting via kommunens koronatelefon.
 
For å avtale tidspunkt for testing, må studentene ringe SiO Helse på telefon 22 85 33 00 mandag til fredag kl. mellom 08.15 og 11.00 og mellom kl. 12.30 og 14.30. De får da beskjed om oppmøtested og oppmøtetidspunkt. Testingen er gratis.

SiO Helses teststasjon er lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern. Testingen foregår i en egen brakke ute og ikke i våre egne lokaler. NB: Fremmøte kun etter forhåndsavtale.

Les mer om tilbudet på SIOs nettside.
 

Hva skjer med verkstedstjenestene? 


Verkstedene er åpne 09.00 – 20.00. Mandag til fredag

Booking av plass/tid
For å bruke verkstedene må plass og tid bookes. Lenke til bookingsystemet kommer. 
Bruken av verkstedene bør begrenses til det minimale.

Begrenset antall studenter pr verksted:
For de ulike verkstedene gjelder disse begrensingene på antall studenter per rom. I tillegg kommer verksmestere/veiledere: 

Metallverksted: 6 studenter.  Plastverksted: 7 studenter.  Lettverkstedet: 6 studenter. Gipsrom: 2 studenter. Lakkrom: 2 studenter. Billeirerom (Knivkutter, vakuumtrekker, plastknekke): 3 studenter. Treverksted: 10 studenter.  Byggehall: 20 studenter. Booking foregår via Verksted ved Roald Jenssen. Sørfløyverksted: defineres som sal med verkstedmulighet høsten 2020. Verkstedrom Akersbakken: 2 studenter. Fotoverksted: 2 studenter. 

 

(3d-print bestilles på vanlig måte, se over)
 
2. Fyll ut skjema
Åpne skjemaet i adobe acrobat og velg «fyll ut og signer».
Fyll ut og skriv en utfyllende beskrivelse av jobben under «notater»
NB! Viktig at vi får all info som trengs for å gjøre jobben.
 
3. Last opp
Last opp skjema og dxf/stl filer til Box,-link. Sendt til dere på mail, fra verksted@aho.no
 
4. Motta bekreftelse
Verkstedet sjekker skjema og filer. Hvis alt er ok, sender vi deg en bekreftelse på mail med estimat av pris og leveringstid. 
 
5. Jobb ferdig
Når jobben er ferdig vil du motta en mail med pris og info om når det kan hentes.
 
6. Henting av ferdige varer
Dette er det kritiske punktet for oss og eventuell smittespredning.
Varene kan hentes på AHO mellom kl 13 og 15

Den som henter må være helt frisk
Gå til personalinngangen og trykk på ringeapparatet merket «Verksted» så kommer vi og slipper dere inn.
NB! Husk bankkort for betaling

Ved behov kan vi også lage blokker av massivtre for fresing. Ta kontakt med oss for andre behov. Vi anbefaler også at dere benytter dere av velkjente butikker for modellmaterialer.


Hvordan bestille tjenester fra verkstedet: 

1. Last ned bestillingsskjema

Laserkutting Knivkutting CNC fresing


Bruk av munnbind:
Ved arbeidssituasjoner, der 1 meter avstand ikke kan unngås, skal både student og verksmester/veileder/lærer bruke munnbind.

Personlig påbudt verneutstyr: 
OBS! På grunn av smittevern er studenter, fra og med høstsemester 2020, påkrevet eget verneutstyr. Hørselsvern og vernebriller lånes ikke ut.

Tjenester:
Prisene på 3D-printing er redusert med 50%
Laser og knivkutting, redusert timepris, ny timepris kr 150 
Fresing, timepris kr 150 

Les mer om verkstedet her


Trafikken og fysisk kontakt må begrenses til det minimale, men verkstedet har lav terskel. Alle studenter og lærere kan ta kontakt ved behov. Enten pr telefon, epost eller i zoom-møter.
Roald: Telefon 91544277, roald.jenssen@adm.aho.no
Geir: Telefon 92240488, geirjarle.jensen@adm.aho.no
Thomas: thomasisak@adm.aho.no
Sverre: sverre.uhnger@adm.aho.no
Halvor: halvorhjort.guttu@adm.aho.no
 
Prisene på 3D-printing er redusert med 50%.
Laser og knivkutting, ny timepris kr 150.
Fresing, timepris kr 150 er uendret.
 
Bestilling av 3d-print fungerer som før via aho.no/3dprint
For de øvrige tjenestene har vi opprettet en midlertidig online-løsning. Det innebærer bla. at vi sørger for materialene. Dette er det vi har tilgjengelig:

Gråpapp: 700x1000mm, tykkelser: 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm og 3mm (til kniv og laser) Kapa/foamboard, hvit: 700x1000mm, tykkelser 3mm, 5mm og 10mm (til kniv) Bølgepapp, hvit: 700x1200mm, tykkelse 2mm (til kniv og laser) Isopor: 500x1000mm, tykkelser 100mm, 200mm, 300mm (til fres) Grønt skum, brunt skum og gult skum: 500x1000mm, tykkelse 100mm. (til fres)
 
Hvordan kommer jeg i gang med Zoom?


ZOOM

Tjeneste for videokonferanser, undervisning og WEBINARER

Vi anbefaler alle å benytte denne tjenesten både i undervisningssammenheng, til møtevirksomhet og i privat sammenheng.
 
Tjenesten er enkel å bruke, og den stabil med hensyn til både god bilde og lydkvalitet, og den tilbyr mer funksjonalitet enn for eksempel SKYPE.
 
Det er mulig å gjøre opptak og man kan velge mellom ulike måter å gjennomføre en videokonferanse på (møte, WEBINAR etc).
Du kan invitere deltakere som ikke har egen ZOOM konto.
 
Lærere kan eventuelt gjøre opptak av video forelesningen og deretter laste opp opptaksfilen til BOX.COM og deretter gjøre den delte linken tilgjengelig i læringsplattformen (MOODLE).
 
Det eksisterer gode video veiledninger her

Du logger inn her: https://aho.zoom.us

Fra ZOOM klienten kan du opprette et møte i OUTLOOK (SCHEDULE) som du deretter sender til de som skal være med i møtet.

Tjenester for tilgang til private og felles filområder og digitale tjenester ved biblioteket  ved AHO.
I utgangspunktet er disse mappene og tjenestene kun tilgjengelig når man er koblet på AHOs nettverk.
For å få tilgang utenfor AHO må man laste ned en OPEN VPN klient (se link over) og logge seg inn med AHO brukernavn og passord. Da tror maskinen at den er koblet opp i AHOs nettverk med de tilganger man da har.
Veiledning

Deretter får du opp innlogging via FEIDE (FEIDE=AHO pålogging).
Velg «sign in»
1_8.png

2_7.png

Vi anbefaler:  at du logger inn fra lokal klient (PC/MAC/nettbrett) og ikke via VDI tilgang at du laster ned ZOOM klienten på din PC/MAC/NETTBRETT fra: https://zoom.us/support/download at du benytter ZOOM i stedet for SKYPE

PS!

If you need to divide your students into groups in a Zoom video lecture you can use the breakout room functionality. 
Please watch this video for more info
For this to work, all participants need to download and install the ZOOM-client and connect through the client.
 

Hvilke IT-verktøy er tilgjengelig hjemmefra?


AHO konto (passordendringer): 
Dersom det er behov for å endre passord fordi det utløper, kan du gjøre dette selv her

VPN tjenesten: 
Det er kun nødvendig å koble seg opp via VPN dersom du trenger tilgang til nedlasting av digitale publikasjoner fra biblioteket, tilgang til lisensserver og felles filområder ved AHO. Brukere av VDI løsning i administrasjonen trenger ikke å koble seg opp via VPN.

OPEN VPN-installasjon
VPN-tjenesten vil aktivere tilgang til ressurser og tjenester på AHO, som normalt bare er tilgjengelig når klienten / enheten din er koblet til det trådløse EDUROAM-nettverket på AHO.
Når du kobler deg til via VPN, vil klienten / enheten din "tro" at de koblet lokalt på AHO.
 
Oppsett for PC / MAC:
Koble til: https://openvpn.aho.no

Last ned OpenVPN-klienten og koble til URL’en ovenfor med ditt AHO-brukernavn og passord.
Oppsett for andre enheter er tilgjengelig på Moodle.
PS! Koble fra Open VPN forbindelsen når du ikke trenger den lenger.
 
MOODLE for faglig ansatte og studenter
Læringsplattformen er et godt utgangspunkt for dialog mellom lærere og studenter innenfor de enkelte kursene.
I løpet av neste uke vil ZOOM bli integrert med MOODLE slik at ZOOM mer sømløst kan benyttes til undervisning og tilbakemelding.
Moodle lisenser, programvare og tjenesteoversikt ,med veiledninger, her

Grafisk WIN 10 datasal desktop (GDAAS)
Vi kan tilby et begrenset antall virtuelle desktopp’er. Eget registreringsskjema er sendt ut til studentene.
 
Diverse informasjon:

Informasjon fra UNIT
Tips om undervisning over nett
 
For ytterligere informasjon ta kontakt med ikt-support@aho.no
 

Hvordan får jeg fullført ph.d.-studiet?


Til alle ph.d.-kandidater ved AHO
Situasjonen for de fleste ved AHO er uoversiktlig og vanskelig, men AHO vil gjøre det skolen kan for å hjelpe ph.d.-studenter til å fullføre studiet etter planen så langt det lar seg gjøre.
 
Disputaser i 2020
AHO jobber med å legge til rette for å avholde alle planlagte disputaser, og arbeider med bruk og tilrettelegging av digitale løsninger som sikrer både kravene til disputasen og smittevern. Er du i avslutningen av din doktorgrad og planlegger å disputere i 2020 kan du ta kontakt med disputas@aho.no for å høre hvordan opplegget rundt digital disputas jobbes med.
 
Spørsmål og tilbakemeldinger
Har dere spørsmål som dreier seg om studiet, progresjon eller andre ph.d.-relevante spørsmål kan disse rettes til forskningsadministrasjon@aho.no så vil vi svare så fort vi kan. Om du allerede vet at din progresjon som ph.d.-student vil bli forsinket grunnet koronoa-situasjonen ta kontakt med oss slik at vi er orientert.
 
Ph.d.-programmet og veiledning
Har du faglige spørsmål eller lurer på hvordan du skal planlegge ph.d.-studiet fremover anbefaler vi at du tar kontakt med din veileder eller du kan kontakte leder av ph.d.-programmet Tim.Ainsworth.Anstey@aho.no
 
Til ph.d.-studenter som også er ansatt som stipendiater
Stipendiater med barn under 12 år kan få forlenget ansettelse for fravær i forbindelse med pass av barn ved stengt skole/barnehage. I utgangspunktet stiller forskriften krav om to sammenhengende ukers fravær før forlengelse gis. Med bakgrunn i den særlige situasjonen som har oppstått vil AHO fravike kravet om sammenhengende fravær dersom skoler/barnehager stenges. Forlengelse gis når du har et fravær på 10 dager eller mer i perioden. Stipendiater må sende den formelle søknaden til kjersti.coward@adm.aho.no, når skolene/barnehagene åpner igjen.
 

Hvordan blir eksamen?


Oppdatert 01.04.20

AHOs hovedprioritet er at våre studenter skal kunne gjennomføre semestret med de nødvendige vurderinger og eksamener.

AHOs styre har vedtatt nye midlertidige forskrifter for at undervisning og vurdering skal kunne gjennomføres i henhold til helsemyndighetenes restriksjoner. 


Eksamener AHO vårsemesteret 2020
- Får jeg tatt de eksamenene jeg skal våren 2020?
AHO prioriterer meget høyt å finne løsninger som gjør at alle studenter skal få gjennomført eksamen og ikke bli forsinket i studieløpet sitt. Dette kan innebære endring i både datoer og vurderingsformer som følge av endret undervisningsopplegg.
 
- Hvordan vil eksamen og øvrige vurderinger bli gjennomført?
Generelt:

Alle planlagte skriftlige eksamener gjøres om til digitale hjemmeeksamener over én dag og avholdes på samme datoer som annonsert.  Fordypningsuke avholdes i uke 18 som planlagt  Alle vurderinger i studiokurs skal i utgangspunktet være gjennomført innen 29.mai. Det er imidlertid åpnet for at presentasjoner/gjennomganger kan finne sted frem til og med 12.juni dersom det skulle være behov for dette i noen kurs og forutsatt at det er mulig å utføre sensur umiddelbart i etterkant.  Det er enda viktigere enn vanlig å følge med på e-post og alle kommunikasjonskanaler som benyttes i undervisningen (Moodle, zoom, slack etc.)  Emnebeskrivelser og studentweb vil bli oppdatert i tråd med endringer som blir gjort.  Innleveringsfristen for diplom er 29. mai. Utfyllende info blir gitt direkte til kandidatene. 

 

- Hva skjer med obligatoriske aktiviteter?
Det kan hende at også obligatoriske oppgaver og aktiviteter må tilpasses noe. Info vil bli gitt av lærer.


- Sykdom, utsettelse, tilrettelegging
Våren 2020 tillater AHO egenmelding som dokumentasjon på fravær fra eksamen eller gjennomganger. Hvis du er syk eller i karantene på eksamen, kan du melde fra uten å legge ved legeattest. Du må melde fra om gyldig fravær i dette skjemaet . Informasjon om gyldig fravær finner du her
Frist: Før presentasjonen eller sluttgjennomgangen eller en uker etter hjemmeeksamen.
Studenter som har gyldig fravær på en ordinær eksamen eller tilsvarende kan få utsatt eksamen eller utsatt innleveringsfrist. (lenke: https://aho.no/no/studenter/eksamen/trekk-sykdom-ny-eksamen/utsatt-eksamen)
Kontakt din studierådgiver hvis du har spørsmål.


- Øvrige spørsmål om eksamen
Praktisk om vurdering i tilknytning til undervisning: lærer
Ved andre spørsmål kontakt studierådgiveren din

 

Vil opptaksprøven bli påvirket av koronaviruset?


Oppdatert 01.04.20

Hjemmeoppgaven, Opptaksprøve 1, vil i utgangspunktet ikke bli påvirket av situasjonen vi er i nå, da det er en oppgave som skal leveres digitalt. Oppgaven blir tilrettelagt så det er mulig å gjennomføre den hjemmefra, og den vil bli lagt ut på våre hjemmesider 1. april med innleveringsfrist den 23. april.
Det er litt tidlig å si hvordan situasjonen med koronaviruset påvirker gjennomføringen av Opptaksprøve 2, men vi følger med på nasjonale råd og tilrettelegger den deretter. Søkerne som kommer videre til Opptaksprøve 2 vil få nærmere informasjon vedrørende dette. Lurer du på noe: opptak@aho.no
 


AHO-studentene administrerer en Facebook-side for sosial kontakt, aktiviteter og arrangementer studenter i mellom. Følg med!

facebook.com/ahohelpsaho


På vegne av beredskapsgruppen:
Ta vare på deg selv – ta vare på hverandre!