Eksamener - august 2020

Eksamener - august 2020

På grunn av koronasituasjonen er det bestemt å endre eksamensform på kursene med skoleeksamen med oppmøte, til digital hjemmeeksamen i WISEflow.

Utsatt og kontinuasjonseksamen august 2020

Utsatt og konte-eksamen
august 2020
Dato: Tid: Hjelpemidler: Sted:
80 123 (GK2) Arkitekturhistorie 1 12. august Kl. 09.00-14.00 Ingen Wiseflow
80 131 (GK3)
Arkitekturhistorie 2
12. august Kl.09.00-14.00 Ingen Wiseflow
60 151 GK5
By – og byplanhistorie
12. august Kl.09.00-13.00 Ingen Wiseflow
61 122 (2. semester) Økologi for landskapsarkitektur 12. august Kl.09.00-12.00 Ingen Wiseflow
61 142 (4. semester) Økologi for landskapsarkitektur –
Vegetasjon og økotyper
12. august Kl. 09.00-12.00 Ingen Wiseflow
40 141 (GK4) Konstruksjoner 2 12. august Kl. 09.00-13.00 Kalkulator og gradskive Wiseflow

 Ordinær eksamen juni 2020

 
Kurs: Dato: Tid: Hjelpemidler: Sted:
80 123 (GK2) Arkitekturhistorie 1 3. juni 9.00-14.00   WISEflow
61 122 (2. semester) Økologi for landskapsarkitektur 3. juni 9.00-12.00   WISEflow
61 142 (4. semester) Økologi for landskapsarkitektur –
Vegetasjon og økotyper
4. juni 9.00-12.00   WISEflow
40 141 (GK4) Konstruksjoner 2 4. juni 9.00-13.00 Kalkulator og gradskive WISEflow
60 121 (2. semester)  Landskapsarkitekturens historie 5. juni 9.00-12.00   WISEflow
40 120 (GK2) Materialer 5. juni 9.00-12.30 Kalkulator. WISEflow