fbpx Gruppereiser - ansvar | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Gruppereiser - ansvar

Instruks til faglig kontaktperson ved gruppereiser som studieturer og ekskursjoner

 • Det skal oppnevnes en kontaktperson som gruppen forholder seg til.
 • Studentene og studieadministrasjonen skal være informert om hvem dette er.
 • Det er kontaktpersonens ansvar å påse at egenerklæringsskjema for alle deltakere på gruppereisen er levert.
 • Alle studenter på gruppereise i regi av AHO må ha forsikring for å kunne reise.
 • Kontaktpersonen skal orientere seg om nærmeste norske utenriksstasjon for reisemålet.
 • Kontaktpersonen skal være tilgjengelig på en mobiltelefon som fungerer i det aktuelle området.
 • Kontaktpersonen skal informere studieadministrasjonen om hvordan han/hun kan nåes under oppholdet.
 • Kontaktpersonen skal ha registrert AHOs beredskapsnummer på sin telefon. Se beredskapsplan.
 • Kontaktpersonen skal sørge for at lokale nødnummer er registrert på sin telefon.
 • Last gjerne ned Sjømannskirkens nød-app for enkel tilgang til lokale nødnummer.
 • Kontaktpersonen bør oppfordre alle norske deltakere på gruppereisen til å registrere seg på https://www.reiseregistrering.no/
 • Kontaktpersonen skal i god tid før avreise informere deltakerne om anbefalte vaksiner for området. Se Folkehelseinstituttet for informasjon.