Språk

Fredag, januar 19, 2018

11:00

Diplomseremoni

Offisiell diplomutdeling til høstens diplomkandidater i design, arkitektur og landskapsarkitektur.