Språk

Intern

Gjesteforelesning: Lillian Olsen, Halogen

Velkommen til åpen forelsning med Lillian Olsen, daglig leder for HALOGEN, torsdag 22. mars kl 13 på AHO.
 
Program:

Gjesteforelesning: Fiona Romes

Program:

kontinuasjonseksamner

Program:

Utstilling - Fredrik Rognerud: I want to make a birdhouse

Master student Fredrik’s Birdhouses are built in various materials, techniques and typologies. What once started as the playful initiative “I want to make a birdhouse”, became in the sum of his studies more than just a viable tool or infrastructure to look for architectural content.
Program:

eksamen

Program:

kontinuasjonseksamner

Program:

Studiestart 1. klasse. Velkommen!

Program:

Studiestart GK 3 og GK 5

Program:

Studiestart masterkurs (4 og 5 år master)

Program:

Studiestart fordypningskurs

Program:

Sider