fbpx Adgangskontrollsystem | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Adgangskontrollsystem

AHO har installert kontrollsystem for adgang til skolens lokaler i Maridalsveien 29. Systemet betjenes ved adgangskort og kode. Utskrifter fra systemet kan kun hentes ut etter skriftlig begjæring fra politiet. Slikt pålegg skal være begrunnet, og skal som hovedregel kun skje i de tilfeller hvor innbrudd, brann eller lignende har funnet sted.


Adgangskort med bilde

Adgangskort med bilde tildeles:
  1. Fast tilsatte
  2. Ordinære studenter
  3. Utvekslingsstudenter
  4. Masterstudenter (erfaringsbasert) og dr.kandidater som har underskrevet kontrakt
  5. Timelærere
  6. Andre. Dette vil være personer som av ulike årsaker er knyttet til skolen over lenger tid selv om AHO ikke har arbeidsgiveransvar for vedkommende, for eksempel konsulenter og Statsbygg.

Driftsenheten har ansvar for fotografering og produksjonen. Utlevering av studentkort skjer på Infotorget.


Adgangskort uten bilde 

Det skal føres en streng praksis med tildeling av utlånskort. Eksempler på tildeling:
  1. Firmaer med tilknyting til skolen (for eksempel Statsbygg, vaktselskap).
  2. Andre tilfeller vurderes enkeltvis.
  3. Midlertidige kort for ansatte

NB! Studenter skal IKKE tildeles utlånskort.


Utvidelse av adgangsnivå

Utvidelse av adgangsnivå godkjennes av nærmeste overordnet eller for studentene av ansvarlig lærer. Adgang til verkstedene/byggehall må godkjennes via verksmestrene. 


Tap av kort

Tap av kort meldes umiddelbart til Drift@Aho.no eller til Infotorg@Aho.no. Nytt studentkort betales i Infotorget før utlevering. Printutskrift med adgangskortet 

Din adgangskort til AHO er også et utskriftskort.
Denne linken er bare tilgjengelig når du er logget inn på Eduroam-nettet ved AHO!
 
AHO utskriftstjeneste er en "follow-me" service. Dette betyr at du skriver ut til en virtuell utskriftskø. Du kan plukke opp utskriften din fra hvilken som helst skriver ved å sveipe id-kortet. Første gang du drar kortet ditt må du oppgi AHO brukernavn og passord via skriverens berøringstastatur.
 
Dersom du skriver ut fra din egen PC/MAC, vil du finne drivere og installasjonsbeskrivelse i den digitale tjeneste katalogen i Moodle.  Her finner du også informasjon om hvordan du får gratis tilgang til ulik type programvare som du vil trenge i din ansattrolle.