fbpx Kontrakt for tidsbegrenset tilsetting (inkl. studentassistenter) | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Kontrakt for tidsbegrenset tilsetting (inkl. studentassistenter)

Den som skal engasjere noen i en timelønnet stilling fyller ut dette nettskjemaet. 
HR avdelingen henter opp svarskjemaet og følger opp arbeidstaker i forhold til kontrakt og timeliste.

Nettkjema norsk: Avtale om tidsbegrenset tilsetting
Nettskjema engelsk: Short term hourly rate contract

PS!
Log inn med Feide - brukernavn og passord.