Språk

Diplomseremoni

Offisiell diplomutdeling til høstens diplomkandidater i design, arkitektur og landskapsarkitektur.


PROGRAM 

Velkommen

Musikk


Rektors tale til kandidatene

Utdeling av diplomer
  • Graden philosophiae doctor (ph.d.)
  • Master i arkitektur
  • Master i landskapsarkitektur
  • Master i industridesign

Tale til studentene

Tale fra studentene

Musikk

Enkel servering
0
Program:

Dato: 19 januar, 2018
Tid: 11:00

Sted: A2 Sverre Fehn
Adresse: Maridalsveien 29, 0175 Oslo

Kontakt: Tove Carlsen