Språk

Endagsutstilling: Et kunstverk og rommet rundt

Førsteklasse arkitektur - frihåndstegning inviterer til utstilling 21. april i Galleri AHO. Finissage med lett servering kl 15

Alle kunstverk forholder seg på en eller annen måte til sine omgivelser, enten det er offentlig kunst eller tidsavgrensede utstillinger i et museum eller et galleri. I denne oppgaven undersøker studentene forholdet mellom et selvvalgt kunstverk og rommet verket befinner seg i. De har jobbet med å gi dette forholdet et visuelt uttrykk basert på kartlegging og tolkning.

Studentene valgte seg et utstillingssted, det være seg en nasjonal institusjon, et kunstnerdrevet visningssted eller et privat galleri. Det kunne også være et kunstverk i det offentlige rommet. Studentene gjorde seg kjent med utstillingen og utstillingsrommet, og valgte seg et enkeltarbeid som det videre arbeid tok utgangspunkt i. I undersøkelsen ble en prosjektbok anvendt til å samle inn informasjon og gjøre analyser. Denne dannet grunnlaget for tegningene som blir vist i denne utstillingen. Hensikten med oppgaven var å gi form til egne tolkninger av forholdet mellom verket og dets omgivelser.

LÆRERE: CARSTEN LOLY & INGRID LØNNINGDAL
0
Program:

Dato: 21 april, 2017
Tid: 09:00 - 15:00

Sted: Galleri AHO
Adresse: Maridalsveien 29, 0175 Oslo

Kontakt: Ingrid Lønningdal