Språk

Immatrikulering

Vi feirer våre nye studenter i en seremoni der de får overrakt immatrikuleringsbevis. 
 

PROGRAM

Seremonimester ønsker velkommen
Musikk
Tale til de nye studentene v/ Rektor Ole Gustavsen
Utdeling av immatrikuleringsbevis
Musikk
Servering

Familie/ledsager er velkommen
Antrekk: pent 
0
Program:

Dato: 18 august, 2017
Tid: 13:00

Sted: A2 Sverre Fehn
Adresse: Maridalsveien 29, 0175 Oslo

Kontakt: Ulrika Herlofsen